Toekomst van Steyl

Inwoners van Steyl hebben in de voorbije maanden de gelegenheid gehad om hun ideeën, dromen en ambities over Steyl in te dienen via de Ambitieboeken die door Steyl zijn gegaan. Velen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt. Tientallen prachtige verhalen, illustraties en dromen zijn het resultaat. Foto’s van de expositie die werd gehouden zijn hier te zien.

Op basis van de opgeschreven ambities en behoeftes zal worden
aangegeven waar de komende jaren aan zal worden gewerkt.

Dijk Maashoek info-avond 22 oktober

Waterschap Limburg heeft, samen met belanghebbenden, de mogelijke oplossingen voor Steyl – Maashoek onderzocht. De resultaten worden op 7 november voorgelegd aan de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei, die bestaat onder andere uit Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en de gemeente Venlo. De stuurgroep spreekt een bestuurlijke voorkeur uit voor het voorkeursalternatief (VKA) en geeft dit als advies aan het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg waar besluitvorming plaatsvindt.

Belangstellenden kunnen deelnemen aan de inloopbijeenkomst op maandag 22 oktober 2018 in de Jochumhof, Maashoek 2-B op Steyl. Vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur zijn medewerkers van Waterschap Limburg en gemeente Venlo aanwezig voor een toelichting of het beantwoorden van uw vragen.

De inloopbijeenkomst is ingericht als een informatiemarkt vanaf 19.00 tot 21.00 uur. U kunt binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt. Wilt u de presentatie van de technisch manager bijwonen? Houdt u er dan rekening mee dat deze om 19.30 uur wordt gegeven. De presentatie gaat over de aanleiding, de oplossingsmogelijkheden en de stand van zaken van de dijkversterking Steyl – Maashoek en duurt maximaal een half uur.

Klik hier voor meer algemene informatie over de dijkversterkingsprojecten.

Het waterschap vindt het erg belangrijk dat u als belanghebbende goed op de hoogte bent en wil graag uw reactie. Uw aanmelding voor deze avond kunt u per e-mail zenden aan dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Op dit mailadres kunt u ook terecht voor vragen.

Sintermerte: 8 november

Traditiegetrouw komt Sintermerte ook dit jaar weer naar Steyl en wel op donderdag 8 november 2018.
Aan het hoofd van een grote stoet kinderen met kleurrijke lampionnen zal Sintermerte onder muzikale begeleiding van de joekskapellen “De Kaetelaers” en “Petatte Nelke” door de straten van Steyl trekken, die daarbij de bekende Sintermertes-liedjes zullen spelen.

De opstelling van de optocht is vanaf 18:30 uur op de hoek Frankenstraat / Keramiekstraat. Daar vertrekt de stoet rond 18:45 uur naar de troshoop op de Patersplak.

De route is als volgt: Keramiekstraat, Neeringerweg, Terracottalaan, St. Rochusstraat, Pacellilaan, Zustersstraat, Arnoldus Janssenstraat en Parkstraat.

De troshoop zal rond 19:15 uur worden aangestoken.

De muziek op de Paterplak wordt verzorgt door Joekskapel “De Kaetelaers”.

Wij hopen op een grote opkomst en wensen jong en oud veel plezier.

Bij het verlaten van de Patersplak wordt u in de gelegenheid gesteld om een vrijwillige bijdrage te geven, zodat we deze traditionele Sintermertesviering op Steyl ook in de komende jaren in stand kunnen houden.

Expositie toekomst Steyl

Inwoners van Steyl hebben de voorbije maanden de gelegenheid gehad om hun ideeën, dromen en ambities over Steyl in te dienen via de Ambitieboeken die door Steyl zijn gegaan. Velen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt. Het resultaat is een expositie met tientallen prachtige verhalen, illustraties en dromen.

Op basis van de opgeschreven ambities en behoeftes gaan wij als dorp aangeven waar wij de komende jaren aan gaan werken. Die keuze maken de inwoners op maandagavond 17 september tijdens de openbare wijkvergadering in De Vriendenkring, de Hoeskamer van Steyl. Denk mee, praat mee, beslis mee over de toekomst van Steyl.

De expositie wordt woensdag 12 september om 16.30 uur officieel geopend. Tot en met maandagavond 17 september is de expositie te bezoeken in De Vriendenkring, tijdens de reguliere openingstijden.

Agenda openbare vergadering 17 september

Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Sluiting omstreeks 21.30 uur.

1. Welkom en openingswoord
2. Korte mededelingen en beantwoorden vragen die in de laatste openbare vergadering zijn gesteld
3. Stand van zaken Steyler Hoeskamer en De Vriendenkring
4. De toekomst van Steyl
5. Gelegenheid tot het stellen van vragen

 

Buurtpreventie

Enkele bewoners van de Romeinenstraat en Pottbeckerstraat gaan zich inzetten voor hun wijk op verschillende
terreinen. Ze zijn actief op het gebied van groen in de wijk en verbinding onder bewoners.

Tevens starten zij met een Buurtpreventieteam. Zij willen niet dat de problematiek uit hun straat zich gaat verplaatsen naar andere delen van Steyl en zullen daarom een zo groot mogelijk gebied betrekken in hun wandelingen. Daar hoort Oud- en Nieuw-Steyl bij. Lees meer…

Nieuw asfalt in Steyl

In de gemeente Venlo wordt er in de komende tijd op diverse plaatsen asfalt vernieuwd. Het schema van de werkzaamheden kunt u hier downloaden.

 

 

Vlindertentoonstelling

Zondag 27 mei om 11.00 uur werd in het missiemuseum Steyl de tentoonstelling en het project Vlinders – Papillon Butterfly Schmetterling geopend. Tevens vond er de video-installatie plaats van kunstenaar Nynke Deinema “een Gezworen Maagd en een Roze Zuster”.
Lees meer…

Bewoners ondersteuner

Sinds mei 2015 zijn er in de gemeente Venlo, en dus ook in Steyl bewonersondersteuners aan de slag. Sinds kort is Michael Verheijen de nieuwe bewonersondersteuner in Steyl.

Bewonersondersteuning is een samenwerking tussen Synthese, Assist en Wel.kom. Bewonersondersteuners helpen bewoners om hun wijk leefbaar, gezellig en schoon te houden of te maken. Zij gaan daarbij altijd uit van het feit dat bewoners goed zelf weten wat belangrijk is voor hun wijk.
Heeft u een vraag aan Michael Verheijen of een idee voor een initiatief waarover u van gedachten wilt wisselen dan hoort hij het graag. In dit geval komt hij langs om onder het genot van een kop koffie te kijken wat hij voor u kan betekenen.
Het mailadres is: m.verheijen@synthese.nl en hij is telefonisch te bereiken op: 06 – 40732219.

Wijkraad Steyl

Secretariaat:
Potaerdstraat 31
5935 SX Steyl

T.  06 - 142 34 763
E.  wijkraadsteyl@yahoo.nl