Buurtpreventie

Enkele bewoners van de Romeinenstraat en Pottbeckerstraat gaan zich inzetten voor hun wijk op verschillende
terreinen. Ze zijn actief op het gebied van groen in de wijk en verbinding onder bewoners.

Tevens starten zij met een Buurtpreventieteam. Zij willen niet dat de problematiek uit hun straat zich gaat verplaatsen naar andere delen van Steyl en zullen daarom een zo groot mogelijk gebied betrekken in hun wandelingen. Daar hoort Oud- en Nieuw-Steyl bij.

Het team bestaat inmiddels uit 5 personen, 3 mannen en 2 vrouwen. Zij gaan op 28 juli de verplichte cursus volgen en gaan dan goed voorbereid de straat op. Op deze dag is er plek voor nog meer deelnemers. Buurtpreventieteam Tegelen neemt ook deel aan deze cursus.

Mocht uw interesse zijn gewekt, heeft u vragen, of wil u zich aanmelden om deel te nemen aan het preventieteam? Schroom dan niet om contact op te nemen. Dat kan via mail of telefoon.

romeinenstraat.ontmoet@gmail.com
06-55073104

 

Noteer alvast in uw agenda:

15 September 2018

Programma tussen 15:00 en 21:00
Locatie : Romeinenstraat!

Deze dag staat in het teken van ontmoeten en veranderingen in onze wijk. Op deze dag willen de initiatiefnemers en betrokkenen met U delen wat er is bereikt, wat er nog staat te gebeuren, wat er achter de schermen gebeurt en wij hopen natuurlijk dat er ook al resultaten zichtbaar zijn!

Er zijn op deze dag verschillende activiteiten voor kinderen en volwassenen, buurtbewoners delen hun talenten, muziek, eten, drinken en een hoop gezelligheid. Zijn er dingen die U op deze dag zou willen doen? Denk aan activiteiten, workshops, talenten die u met de bewoners wilt delen? Op het gebied van sport, muziek, creatief, koken, noem maar op.

Neem contact met ons op en wij gaan aan de slag met U om te kijken hoe wij dit gaan realiseren! Zijn er andere vragen, of is er interesse om deel te nemen aan ons enthousiaste team van buurtbewoners om de Romeinenstraat nieuw leven in te blazen? Wij horen graag van U!

Nieuw asfalt in Steyl

In de gemeente Venlo wordt er in de komende tijd op diverse plaatsen asfalt vernieuwd. Het schema van de werkzaamheden kunt u hier downloaden.

 

 

Vlindertentoonstelling

Zondag 27 mei om 11.00 uur werd in het missiemuseum Steyl de tentoonstelling en het project Vlinders – Papillon Butterfly Schmetterling geopend. Tevens vond er de video-installatie plaats van kunstenaar Nynke Deinema “een Gezworen Maagd en een Roze Zuster”.
Lees meer…

Bewoners ondersteuner

Sinds mei 2015 zijn er in de gemeente Venlo, en dus ook in Steyl bewonersondersteuners aan de slag. Sinds kort is Michael Verheijen de nieuwe bewonersondersteuner in Steyl.

Bewonersondersteuning is een samenwerking tussen Synthese, Assist en Wel.kom. Bewonersondersteuners helpen bewoners om hun wijk leefbaar, gezellig en schoon te houden of te maken. Zij gaan daarbij altijd uit van het feit dat bewoners goed zelf weten wat belangrijk is voor hun wijk.
Heeft u een vraag aan Michael Verheijen of een idee voor een initiatief waarover u van gedachten wilt wisselen dan hoort hij het graag. In dit geval komt hij langs om onder het genot van een kop koffie te kijken wat hij voor u kan betekenen.
Het mailadres is: m.verheijen@synthese.nl en hij is telefonisch te bereiken op: 06 – 40732219.

Wijkteam politie

Het politie wijkteam Tegelen, Belfeld en Steyl heeft een facebook pagina. Daar kunt u actuele informatie vinden met bijvoorbeeld getuige oproepen en preventieadviezen.

Tevens kan via deze Facebookpagina contact worden opgenomen met de wijkagenten/wijkmedewerkers.

Onze wijkagent is Wiel Belemans.

Buurtapps voor inbraakpreventie populair

Op steeds meer plekken in de gemeente starten bewoners van straten of buurten een Whatsapp-groep. Doel is het afschrikken van inbrekers.

Bewoners die zo’n app hebben kunnen bij de gemeente een bord aanvragen. Volgens een woordvoerder is dat de laatste tijd veel gebeurd en zijn er ook veel borden geplaatst.

Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg bleek in 2015 al dat inbrekers liever wegblijven uit wijken waar de bewoners elkaar waarschuwen via een WhatsApp-alarm. De Venlose wijkagent Astrid Roox gaf op Facebook het advies om zo’n app te starten. ‘Het heeft alleen maar meerwaarde. Verdachte situaties en zaken worden snel met elkaar en ons gedeeld.’

Hart voor Venlo

In het kader van Hartveilig wonen neemt Stichting Hart voor Venlo met enige hulp van enkele Steylerse vrijwilligers de uitdaging aan om een beroep op U als inwoner van onze wijk te doen om uw buren in nood te helpen.

De Stichting www.hartslagnu.nl heeft een oproepsysteem voor vrijwilligers die kunnen reanimeren en een AED ( Automatische Externe Defibrillator) kunnen bedienen. Het is de bedoeling dat veel mensen zoals U en ik bereid zijn hun buren of familie te helpen bij plotselinge hartproblemen. Enkele vrijwilligers op Steyl hebben zich al aangesloten bij dit systeem, maar hoe meer mensen zich hiervoor opgeven des te beter het is.

Wat wordt er van U verwacht? Het enige wat er van U verwacht wordt is hulp te verlenen bij een oproep die U krijgt per sms of via de app. Gevraagd wordt dan om snel ter plaatse te gaan en reanimatie op te starten. Ook kan het zijn dat U gevraagd wordt eerst een AED op te halen.
Omdat we Steyl serieus Hartveilig willen maken is al een begin gemaakt met het plaatsen van enkele AED’s. Bij het Missiemuseum en op Maasstraat 66A is al een AED bereikbaar. Verder willen we proberen om nog 3 AED over het gebied Steyl te plaatsen.
MAAR VEEL BELANGRIJKER IS DAT ER MENSEN ZIJN DIE KUNNEN REANIMEREN!
Iedereen die een EHBO of BHV opleiding heeft gehad kan zich aanmelden bij hartslagnu.nl zonder verdere verplichtingen. Heeft U nog geen training gehad en wilt U het wel leren, dan kan Stichting Hart voor Venlo ervoor zorgen dat in onze wijk cursussen gegeven worden. Een Reanimatie en AED training duurt een dagdeel van 3 uur. Ook zal er een voorlichtingsavond gegeven worden waar alles over Hartslagnu nog eens goed uitgelegd wordt. Op deze avond is iedereen van harte welkom!
Bent U bereid een ander in nood te helpen, meld u dan nu aan bij hartslagnu.nl Wilt U helpen maar nog geen opleiding? Zeg het ons, dan gaan wij ervoor zorgen dat U getraind wordt. Hart voor Venlo: hartvoorvenlo@gmail.com
WIJ WILLEN VEILLIG WONEN! Help ons en meld u aan!

Bomenkap

Wie een boom wil kappen moet eerst checken of het geen waardevolle of monumentale boom betreft. De regels voor bomenkap zijn veranderd.

De gemeente heeft waardevolle en monumentale bomen opgenomen in een lijst. Als een boom op deze lijst staat, mag die niet worden gekapt. Eigenaren van bijzondere bomen krijgen een bericht van de gemeente over de nieuwe regels.

Bomen die niet op de lijst staan en die geen eigendom zijn van de gemeente Venlo mogen bijna altijd zonder vergunning worden verwijderd. Er gelden alleen uitzonderingen voor bijzondere natuur die wordt beschermd door de nieuwe wet Natuurbescherming.
Een overzicht van bijzondere bomen is te vinden op de site van de gemeente.

Wijkraad Steyl

Secretariaat:
Potaerdstraat 31
5935 SX Steyl

T.  06-14234763
E.  wijkraadsteyl@yahoo.nl