De Wijkraad Steyl nodigt u van harte uit voor de Openbare Wijkvergadering op maandag 11 maart 2019 om 19.30 uur in zaal de Vriendenkring; Hoeskamer van Steyl. De zaal is vanaf 19.00 uur open; een kop koffie/thee staat voor u klaar.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Welkom en openingswoord
 2. Korte mededelingen en stand van zaken van vragen uit vorige Openbare Wijkvergadering.
 3. Communicatie: o.a. herinvoeren van de Wijkkrant.
 4. Presentatie van “Buurtpreventie Steyl” en, onder voorbehoud, kennismaking met Wijkagent.
 5. Steyler Hoeskamer en Infopunt Steyl; waar zijn we mee bezig en wie wil er mee doen? O.a.:
  a. Inloopmiddag + Infopunt
  b. Ondersteuning Toon Hermans Huis
  c. Opzetten Koersbal-activiteit
  d. Organiseren van kook-eet-café
 6. Initiatieven uit de Ambitieboeken in de startblokken; korte presentatie van o.a.;
  a. Wandelgroep
  b. Jong in Steyl/Opgroeicafé
  c. Levensloop bestendig Steyl
  d. Veilig Steyl
  e. Tour guide door Steyl
  f. Wereldcultuuravond
  g. ……….ambities die nog “in de pen zitten”…….

Sluiting omstreeks 21.30 uur.


Verslagen van recente openbare vergaderingen van de Wijkraad Steyl kunt u hier lezen/downloaden

verslag van 3 december 2018
presentatie over levensloopbestendig Steyl
verslag 17 september 2018
verslag 13 juni 2018
verslag 18 april 2018

Openbare vergaderingen in 2019:

maandag 11 maart
maandag 3 juni
maandag 23 september
maandag 25 november

Openbare vergaderingen worden gehouden van 19.00 tot 21.30 uur in zaal De Vriendenkring Arnoldus Janssenstraat 64 Steyl