Sintermerte: 7 november

(Video: TZBO – 2015)

Traditiegetrouw komt Sintermerte ook dit jaar weer naar Steyl en wel op donderdag 7 november 2019.
Aan het hoofd van een grote stoet kinderen met kleurrijke lampionnen zal Sintermerte onder muzikale begeleiding van de joekskapellen “De Kaetelaers” en “Petatte Nelke” door de straten van Steyl trekken, die daarbij de bekende Sintermertes-liedjes zullen spelen.

De opstelling van de optocht is vanaf 18:30 uur op de hoek Frankenstraat / Keramiekstraat. Daar vertrekt de stoet rond 18:45 uur naar de troshoop op de Patersplak.

De route is als volgt: Keramiekstraat, Neeringerweg, Terracottalaan, St. Rochusstraat, Pacellilaan, Zustersstraat, Arnoldus Janssenstraat en Parkstraat.

De troshoop zal rond 19:15 uur worden aangestoken.

De muziek op de Paterplak wordt verzorgd door Joekskapel “De Kaetelaers”.

Wij hopen op een grote opkomst en wensen jong en oud veel plezier.

Bij het verlaten van de Patersplak wordt u in de gelegenheid gesteld om een vrijwillige bijdrage te geven, zodat we deze traditionele Sintermertesviering op Steyl ook in de komende jaren in stand kunnen houden.

Ook wordt er bij het verlaten van de Patersplak aan de kinderen een versnapering uitgereikt, gesponsord door Coop Steyl.

Organisatie: Sintermertecomité Steyl m.m.v. Steyler Buurtvereniging ‘Ônger de Watertore’

Vrijwilligerscentrale oktober 2019

In de maand oktober wordt er weer een leuk aanbod aan (gratis) workshops & waarderingsactiviteiten georganiseerd voor de Groot Venlose vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie. Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht op www.vrijwilligerscentralevenlo.nl onder ‘’cursusaanbod’’, via info@vrijwilligerscentralevenlo.nl of bel 077-3266666.

Mocht u deze uitnodiging via iemand krijgen maar zelf willen ontvangen; stuur ons dan een mailtje: info@vrijwilligerscentralevenlo.nl. Wij voegen u dan toe aan de lijst.

Simone Jacobs

T: 0651343240

M: swmc.jacobs@welkom.nu

W: www.vrijwilligerscentralevenlo.nl

F: www.facebook.com/vrijwilligerscentralevenlo

Download de bijlage voor meer informatie

 

Vacature meewerkend coördinator Hoeskamer

De Wijkraad Steyl zoekt kandidaten voor de tijdelijke functie van

Meewerkend Coördinator (v/m) Steyler Hoeskamer

voor gemiddeld 4 a 6 uur per week gedurende één jaar.

De Steyler Hoeskamer en het Infopunt Steyl, zijn door Steyler burgers opgezet en worden volledig door vrijwilligers zelf georganiseerd en gerund. Het doel is de leefbaarheid op Steyl te vergroten en de sociale contacten te versterken. We zijn te vinden in zaal De Vriendenkring Steyl.
De Steyler Hoeskamer is een wekelijkse inloop, voor alle Steylenaren. Elke maandagmiddag van 13.30-16.00 uur staat de deur open voor een praatje met kop koffie/thee, een kaartje leggen, handwerken; kortom een gezellig samenzijn. Daarnaast worden er maandelijks diverse activiteiten georganiseerd door en voor Steylenaren, zoals kienen, wandelen en diverse workshops. Voor het komend jaar zijn er diverse nieuwe activiteiten in de maak, zoals het Koersballen en het kook-eet-café, waarmee we dit jaar willen gaan starten.

Wat ga je doen?
Komend jaar zijn er, op hoofdlijnen, twee taken te vervullen:

 1. Het mede sturing geven aan de activiteiten en het begeleiden van de vrijwilligers van de Steyler Hoeskamer in haar huidige opzet en uitgangspunten van de Wijkraad. De eerste periode ligt hier het accent op.
 2. Het onderzoeken van de behoeften en mogelijkheden binnen Steyl voor de toekomst van de ontmoetingsfunctie. Dit doe je in nauwe samenwerking met onder andere leden van het Buurtteam en event. studenten (stageopdracht).

Wat verwachten wij van jou?

 • Je kunt op een vriendelijke en overtuigende wijze vrijwilligers begeleiden;
 • je kunt enthousiasmeren, activeren en stimuleren.
 • Je begrijpt de behoefte van de bezoekers; gaat hier integer mee om.
 • Jouw opleiding is niet zo relevant;
 • jouw visie op de samenleving des te meer;
 • actief burgerschap, “burgerkracht” zijn voor jou bekende thema’s.
 • Je kunt goed samenwerken met diverse disciplines uit andere geledingen
 • Je bent in staat jouw activiteiten en resultaten kort en helder te rapporteren.
 • Flexibele inzet van je uren per week.

De randvoorwaarden.

 • De opdracht wordt in ZZP/detacherings-verband verstrekt (géén dienstverband met Wijkraad). Het (uur-) tarief is in nader overleg.
 • Het streven is om per 1 november 2019 te starten.
 • Vanuit het bestuur zal één bestuurslid als contactpersoon optreden.
 • Je werkt mee tijdens openingsuren; verder werk je vanuit thuis.

Heb je interesse en/of wil je meer weten?
Neem contact op met de voorzitter a.i. van de Wijkraad Steyl:
Jos Jacobs; josjacobs2@home.nl
Tel: 06-20620108

 

Concretisering van de taken:

Het mede sturing geven aan de activiteiten en het begeleiden van de vrijwilligers van de Steyler Hoeskamer in haar huidige opzet. In de eerste maanden zal hier het accent op liggen.
• Met de vrijwilligers het activiteitenprogramma opzetten en uitvoeren.
• Vrijwilligers ondersteunen in taken en verantwoordelijkheden.
• Het werven van nieuwe vrijwilligers.
• PR: de Steyler Hoeskamer extern promoten en bezoekers werven.

Het onderzoeken van de behoeften en mogelijkheden binnen Steyl voor de toekomst van de ontmoetingsfunctie. Dit doe je in nauwe samenwerking met onder andere leden van het Buurtteam en studenten (stageopdracht).
• Het mede opzetten van een onderzoek/behoeftepeiling naar de ontmoetingsfunctie binnen Steyl.
• Overleg/afstemming met relevante professionals uit het Buurtteam tav het werven van bezoekers en het onderzoek naar de ontmoetingsfunctie: het vertalen van de individuele vraag naar een collectief antwoord.
• Afstemming met eventuele studenten die middels een afstudeeropdracht de bovenstaande onderzoeksvraag (deels) uitwerken. (denk aan bijv. demografische ontwikkeling Steyl)

Verwachte resultaten:

 1. Een soepel functionerende Steyler Hoeskamer waar bezoekers en vrijwilligers met plezier elkaar ontmoeten. Het aantal bezoekers is groeiende, met een streven naar 15 a 20 bezoekers per week.
 2. Een heldere aanpak en analyse van de behoefte en mogelijkheden voor de ontmoetingsfunctie op Steyl. Onderbouwd met o.a. een concrete uitvraag bij Steylenaren en professionals én demografisch onderzoek.
  Op basis hiervan kan de verdere invulling/concretisering van de ontmoetingsfunctie vorm worden gegeven.
Vacature voorzitter Wijkraad Steyl V/M

Vacature voorzitter Wijkraad Steyl V/M

We zijn op zoek naar een nieuwe Voorzitter V/M voor de wijkraad Steyl. Momenteel wordt het voorzitterschap tijdelijk ingevuld. Medio 2019 wil de Wijkraad deze functie definitief vervuld zien.

Wat doet de Wijkraad Steyl?
De Wijkraad Steyl wil bijdragen aan de leefbaarheid op Steyl. Afgelopen jaren hebben we hiervoor op Steyl diverse initiatieven in gang gezet zoals De Groene Brigade, De Steyler Hoeskamer en het Ambitieboek. Dit proces verdient continuïteit en versterking.

Wat zijn de taken van de voorzitter?

> Stimuleren en ondersteunen van bestaande en nieuwe initiatieven: Zij/hij geeft, samen met het bestuur, sturing aan dit proces en onderhoud hiervoor diverse externe contacten met o.a. vertegenwoordigers van de gemeente, diverse verenigingen en stichtingen en uiteraard vooral met inwoners.

> Leiden van de reguliere bestuursvergaderingen (6 á 8 per jaar). Stelt hiervoor samen met het bestuur de agenda op, draagt zorg voor het goed verlopen van de besluitvorming en het nakomen van de acties en afspraken. Tevens bereidt de voorzitter de Openbare Wijkraadvergadering (4 x per jaar) mee voor en leidt deze vergadering.

> Actief meedenken in de toekomstige rol en taak van de Wijkraad binnen de Steyler gemeenschap, waarbij ook de organisatievorm tegen het licht wordt gehouden.

Wat verwachten we van de voorzitter?
Integriteit en inlevingsvermogen ten aanzien van de Steyler gemeenschap, de Wijkraad en de daarbij betrokken projecten en personen, zijn van het grootste belang. We zijn op zoek naar een mensen-mens die óók in staat is zakelijk en formeel op te treden in het belang van de Wijkraad en de Steyler gemeenschap. Een stevig relatie-netwerk is een pré.

Wat heeft de Wijkraad Steyl te bieden?
Een b(l)oeiend team van 6 actieve en betrokken leden en ondersteuning van betrokken professionals zoals de bewonersondersteuner en de stadsdeelmanager. Het “Sjoënste plaetske” verdient z’n naam en het is de voldoening hier een bijdrage aan te leveren.

Heb je interesse?

Mocht je interesse hebben in deze functie, of wil je eerst nadere informatie? Stuur dan een mailtje naar de huidige Interim voorzitter: josjacobs2@home.nl. Het bestuur zal in gesprek gaan met geïnteresseerde(n); de aanstelling komt in samenspraak tot stand.

Namens het bestuur van de Wijkraad Steyl:
Jos Jacobs (Voorzitter ad interim)

Tentoonstelling “Krijg de kriebels”

Tentoonstelling “Krijg de kriebels”

Zondag 19 mei werd de nieuwe tentoonstelling “Krijg de kriebels” geopend in het Missiemuseum Steyl.

In de tentoonstelling “Krijg de kriebels” worden oud en nieuw bij elkaar gebracht. De insectencollectie van het museum versus het kweken van insecten voor consumptie. En natuurlijk allerlei wetenswaardigheden over het rijke insectenleven zelf.

Naast deze tentoonstelling, die te zien is tot en met 27 oktober, worden diverse interessante workshops georganiseerd rondom “Krijg de Kriebels”.

Alle informatie over de workshops is te lezen op de website van het missiemuseum.

Wandelen

Wandelen

Wandelen door ons mooie Steyl

Elke woensdagmiddag

Start 13.30 uur vanaf zaal de Vriendenkring

Duur: ongeveer één uur

Aanmelden hoeft niet

Géén kosten

We zien ons; gezellig !!

Toon Hermans huis in Steyler Hoeskamer

Toon Hermans huis in Steyler Hoeskamer

Kanker heeft een grote impact op je leven, maar ook op het leven van je naasten. Dan is het fijn dat er mensen zijn die even een stukje met je meelopen, luisteren naar jouw verhaal en er voor je zijn. Het blijkt dat veel mensen de weg naar het Toon Hermans Huis in Venlo nog niet weten te vinden. Het doel van het Toon Hermans Huis is om zo laagdrempelig mogelijk, mensen die kanker hebben of hebben gehad, de kans en ruimte te bieden, voor een gesprek of informatie. Dit geldt uiteraard ook voor partners, broer, zus, collega, vriend(in).

Nieuwe visie
Na bijna 20 jaar aan de weg timmeren is het goed om weer eens stil te staan bij ons werk en de inhoud hiervan. De tijd vraagt soms ook om andere invullingen te geven. Een van onze speerpunten is om voor onze gasten de drempel te verlagen.

Daarom zijn we vanaf 1 januari 2019 gestart met een inloopspreekuur in de Steyler Hoeskamer, gelegen in zaal Vriendenkring, te Steyl. Deze Hoeskamer is onderdeel van de Wijkraad Steyl. Dit inloopspreekuur voor mensen die met kanker geconfronteerd zijn, vindt plaats op de 1e en 3e maandag van de maand van 14.00-16.00 uur

Bovendien kun je op iedere maandagmiddag van 13.30 – 16.00 zonder afspraak terecht voor vragen en informatie op het gebied van wonen, zorg & welzijn, werk, dagbesteding, sport, inkomen etc. Of gewoon om anderen te ontmoeten

Gastvrouw
Mijn naam is Jeanne van der Velden en 18 jaar werkzaam voor het Toon Hermans huis in Venlo. Naast de functie van gastvrouw heb ik verschillende werkzaamheden verricht voor het Toon Hermans Huis. Het organiseren van lezingen en (P.R)-activiteiten, voorlichting gegeven, en het leiden van gespreksgroepen voor mensen met kanker, partners en nabestaanden.

Ben je niet in de gelegenheid om op de 1e of 3e maandag van de maand naar de Steyler Hoeskamer te komen en hebt je wel behoefte aan informatie of een gesprek mag je contact met mij opnemen.

Locatie: Steyler Hoeskamer – Café-Zaal Vriendenkring
Adres: Arnoldus Janssenstraat 64 – Steyl.
Wanneer: iedere 1e en 3e maandag van de maand van 14.00 – 16.00 uur
Contact: Jeanne van der Velden
Telefoon: 06 52431000

Wijkraad Steyl

Secretariaat:
Potaerdstraat 31
5935 SX Steyl

T.  06 - 142 34 763
E.  wijkraadsteyl@yahoo.nl

Lees ons privacybeleid