Corona maatregelen (update)

Op 28-9-2020 heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om een tweede golf van het Corona virus te voorkomen. Het bestuur van de Wijkraad Steyl heeft hierover vergaderd en besloten om vooralsnog de activiteiten niet te hervatten. De Steyler Hoeskamer zal daarom nog niet heropend kunnen worden. Wel is het infopunt Steyl telefonisch bereikbaar. Ook de bezorging van een nieuwe wijkkrant, gepland op 1 en 2 oktober wordt uitgesteld. Tot slot wordt ook de openbare vergadering die was gepland op 12 oktober opnieuw, later, gepland.

Het Infopunt Steyl is op de maandagen van 13.30 tot 16.00 uur telefonisch te benaderen.
Het telefoonnummer is 06 – 491 01 709.

De Wijkraad zal zodra de situatie dat weer toelaat nadere mededelingen doen.

Incluzio Sociale Basis

Team Incluzio Sociale Basis stelt zich voor
Vanaf 1 april 2020 is Incluzio gestart in Venlo onder de naam ‘Incluzio Sociale Basis Venlo’. Met 6 Teams Sociale Basis geeft Incluzio vanaf die datum samen met professionals, stagiaires, vrijwilligers, bewoners en partners vorm aan de sociale basis in Venlo. De sociale basis bestaat onder andere uit open inloop, wijkteams en informatie en adviespunten.
Wij staan voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Om dat te bereiken, ondersteunen wij mensen die daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zodat zij zelf hun leven kunnen inrichten en leiden zoals zij het zelf willen. Dat is ons doel.

WIE DOET WAT ?

 • De Teamcoach: faciliteert en coacht het team om zo effectief en zelfstandig mogelijk de doelen te bereiken om van iedere buurt een betere buurt te maken.
 • Jongerenwerker: begrijpt de leefwereld van de jongeren en sluit aan op de behoefte van jongeren. We zijn vraagbraak, bruggenbrouwers, vertrouwenspersoon en buurtpedagoog. We geven jongeren de kans mee te doen, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen. We doen het Samen.
 • Mantelzorgcoach: begeleidt en ondersteunt mensen die vrijwillig en onbetaald zorgen voor een naaste in zijn/haar omgeving, denk aan familielid, partner, vriend(in), kennis of buurman (-vrouw). Men doet dit minimaal 4 uur in de week en 3 maanden lang.
 • Buurtcoach: het aanspreekpunt voor mensen in de wijk die ondersteuning nodig hebben bij het opstarten van een initiatief. Bevordert samen met de inwoners de sociale binding in de wijk.
 • Participatiecoach: Ondersteunt en coacht inwoners bij het vinden van een participatieplek, werk, vrijwilligerswerk, school of dagbesteding. De coach ondersteunt de inwoner o.a. bij het ontdekken van de kwaliteiten en mogelijkheden.
 • Maatschappelijk werker: begeleidt mensen met problemen in hun psychosociaal functioneren zodat deze mensen weer zelfstandig kunnen meedoen aan de maatschappij.
 • Budgetcoach; stelt samen met u een budgetplan op, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Samen kijken we naar uw financiële problemen om naar mogelijke oplossingen te zoeken.
 • Seniorencoach: begeleidt ouderen bij thema’s die vaak aan de orde komen bij het ouder worden.
 • Begeleider dagbesteding: organiseert samen met vrijwilligers passende activiteiten voor bewoners met als doel een zinvolle en plezierige dagbesteding.

Vragen? Neem contact met ons op! Wij zijn er voor u.

www.incluzio.nl

Belbuur worden bij Venloos Keteerke

Wil jij belbuur worden?
In deze tijd van sociale afstand hebben we allemaal minder contacten dan we zouden willen. We bellen met familie en vrienden, we volgen het nieuws. Maar we komen minder mensen tegen, we spreken minder mensen. Er zijn geen toevallige ontmoetingen meer waar mooie of leuke gesprekken in ontstaan. Ons wereldje wordt kleiner, we worden allemaal wat eenzamer. Een tegen Eenzaamheid Venlo start daarom het “Venloos Keteerke”. Een initiatief waarbij mensen die elkaar (nog) niet kennen met elkaar in contact gebracht worden.

Venloos Keteerke
Mensen die zich aansluiten bij het Venloos Keteerke worden “belbuur”. Ze maken elke week drie of meer keer een kwartiertje vrij om een ander te ‘ontmoeten’ door de telefoon. Om iets te vertellen over zichzelf, hun interesses, hun dagelijkse leven of
wat men maar wil . Niet om hulp te vragen of te geven, maar om gewoon een gezellig gesprek te hebben met een relatief onbekende, die in de loop van de tijd steeds vertrouwder kan worden. Ze bellen elkaar om de beurt, op tijden die ze samen
afspreken.

Een tegen Eenzaamheid Venlo zorgt er voor dat telefoonnummers uitgewisseld worden en daarna bepalen de belburen zelf hoe zij hun contact op afstand gaan invullen.

Opgeven kan via de website www.eentegeneenzaamheidvenlo.nl of door een email te sturen naar venloosketeerke@eentegeneenzaamheidvenlo.nl

Ook kunnen mensen zich opgeven via het telefonisch meldpunt van de Algemene Hulpdiensten Tegelen-Steyl-Belfeld. Het meldpunt is elke werkdag van 09.00-12.00 uur bereikbaar. Het telefoonnummer is 06 – 493 41 479.

“Praatje met een Maatje”

Voor iedereen die graag een praatje wil maken!
Het zijn vreemde tijden door Corona. “Gewoon” even een praatje met iemand maken op straat, tijdens het werk of bij het sporten kan niet meer. Even je hart luchten of een korte break van thuiswerken of thuisschool, hoe dan?? Dat kan met de telefoonlijn!

Bij de telefoonlijn ‘Praatje met een Maatje’ kun je terecht om te kletsen, even op andere gedachten komen of voor een luisterend oor. Een belteam van Buurtteams Venlo zal bereikbaar zijn op deze telefoonlijn.

Hoe werkt het dan ?
Bel met het nummer van Buurtteams Venlo 077 – 205 4000. Als je aangeeft dat je belt voor ‘Praatje met een Maatje’ word je teruggebeld door iemand van het belteam. Zo zijn er voor jou geen kosten aan verbonden.

Wanneer is Praatje met een Maatje bereikbaar?
Praatje met een Maatje’ is op werkdagen bereikbaar voor iedereen in Venlo van 9.30 – 12.30 en 13.30 – 16.30.

Help ons om ‘Praatje met een Maatje” bekend te maken!
Help ons juist de mensen te bereiken die niet actief zijn op social media. Vertel het (telefonisch) aan je ouders, buren, vrienden, aan iedereen die om een gesprekje verlegen zit.

Maak vooral gebruik van ons, bel ons, praat met ons, we wachten op je.

Ondersteun mensen in de buurt !

Heeft iemand bij u in de buurt ondersteuning nodig?  Vul dan onderstaande flyer in en doe het bij de betreffende persoon in de brievenbus. U kunt de flyer ook bij uzelf aan het raam hangen.

Wilt u ook hulp bieden aan kwetsbare bewoners buiten uw eigen wijk? Dan kunt u dit formulier invullen en op laten halen door bewonersondersteuner Herman vd Eertwegh mail h.vandeneertwegh@welkom.nu of tel.nr 06 525628293. Deze zorgt via maatschappelijk werk dat uw hulp ingezet kan worden.

Hou wel rekening met de adviezen zoals afstand houden, handen wassen etc.

Kijk ook op Facebook: Coronahulp Gemeente Venlo

Download en print als PDF:

Onderzoek voor een Duurzaam Steyl

Een groep van 6 studenten, Emiel, Fleur, Jari, Tijn, Bryan en Roy, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de HAN, zullen in de maanden februari en maart 2020 een onderzoek doen naar de wensen en mogelijkheden voor duurzaam leven binnen Steyl. Dit op verzoek van de Wijkraad Steyl, in samenwerking met de gemeente.

Het doel is om wensen en mogelijkheden voor het verduurzamen van Steyl in kaart te brengen waarvoor draagvlak is onder de Steylenaren en die ook komend jaar (jaren) uitgevoerd kunnen gaan worden samen met Steylenaren en deskundigen.

Wilt u ook meewerken aan een duurzame ontwikkeling van Steyl?
Het betreft de volgende thema’s:

 • “Zon op Steyl” (Energie opwekking met zonnepanelen)
 • “Vegroening” (Meer groen, minder zwerfafval)
 • “Verkeer” (Verkeersveiligheid, Roermondseweg, snelheidsvermindering)
 • “Deel-economie” (Meer samen delen)
 • “Waterklaar” (Regenwaterafvoeren en water infiltreren in de grond)
 • “Invulling leegstaande gebouwen” (Herbestemming van leegstaande gebouwen)

Welke van de bovenstaande thema’s spreekt u aan?
Zijn er thema’s die u belangrijk vindt maar die nog niet in het bovenstaande rijtje genoemd zijn? Zo ja, welke?
Zitten er thema’s tussen waar u graag al eerder uw mening met ons over wilt delen neem dan graag contact op met ons via het e-mailadres: Jaridekleijn@hotmail.com

Nieuw: Residence Bougainville

In de zomer van 2020 zullen op de locatie Maasstraat 2 in Steyl (voormalig pand van de politie) 18 appartementen komen voor senioren met een zorgvraag.

Residence Bougainville Steyl is een kleinschalige woonvorm en bestaat uit 18 appartementen, een gemeenschappelijke huiskamer en een ruimte voor dagactiviteiten.

Voor informatie: website Bougainville

Heeft u interesse en wilt u zich inschrijven voor een zorgappartement, neemt u dan contact op met Elly Peeren.
T: 06-40 22 94 63 info@residencebougainville.com

Vacature voorzitter Wijkraad Steyl V/M

Vacature voorzitter Wijkraad Steyl V/M

We zijn op zoek naar een nieuwe Voorzitter V/M voor de wijkraad Steyl. Momenteel wordt het voorzitterschap tijdelijk ingevuld. Medio 2019 wil de Wijkraad deze functie definitief vervuld zien.

Wat doet de Wijkraad Steyl?
De Wijkraad Steyl wil bijdragen aan de leefbaarheid op Steyl. Afgelopen jaren hebben we hiervoor op Steyl diverse initiatieven in gang gezet zoals De Groene Brigade, De Steyler Hoeskamer en het Ambitieboek. Dit proces verdient continuïteit en versterking.

Wat zijn de taken van de voorzitter?

> Stimuleren en ondersteunen van bestaande en nieuwe initiatieven: Zij/hij geeft, samen met het bestuur, sturing aan dit proces en onderhoud hiervoor diverse externe contacten met o.a. vertegenwoordigers van de gemeente, diverse verenigingen en stichtingen en uiteraard vooral met inwoners.

> Leiden van de reguliere bestuursvergaderingen (6 á 8 per jaar). Stelt hiervoor samen met het bestuur de agenda op, draagt zorg voor het goed verlopen van de besluitvorming en het nakomen van de acties en afspraken. Tevens bereidt de voorzitter de Openbare Wijkraadvergadering (4 x per jaar) mee voor en leidt deze vergadering.

> Actief meedenken in de toekomstige rol en taak van de Wijkraad binnen de Steyler gemeenschap, waarbij ook de organisatievorm tegen het licht wordt gehouden.

Wat verwachten we van de voorzitter?
Integriteit en inlevingsvermogen ten aanzien van de Steyler gemeenschap, de Wijkraad en de daarbij betrokken projecten en personen, zijn van het grootste belang. We zijn op zoek naar een mensen-mens die óók in staat is zakelijk en formeel op te treden in het belang van de Wijkraad en de Steyler gemeenschap. Een stevig relatie-netwerk is een pré.

Wat heeft de Wijkraad Steyl te bieden?
Een b(l)oeiend team van 6 actieve en betrokken leden en ondersteuning van betrokken professionals zoals de bewonersondersteuner en de stadsdeelmanager. Het “Sjoënste plaetske” verdient z’n naam en het is de voldoening hier een bijdrage aan te leveren.

Heb je interesse?

Mocht je interesse hebben in deze functie, of wil je eerst nadere informatie? Stuur dan een mailtje naar de huidige Interim voorzitter: josjacobs2@home.nl. Het bestuur zal in gesprek gaan met geïnteresseerde(n); de aanstelling komt in samenspraak tot stand.

Namens het bestuur van de Wijkraad Steyl:
Jos Jacobs (Voorzitter ad interim)

Wijkraad Steyl

Email: wijkraadsteyl@yahoo.nl

Lees ons privacybeleid