Burgerinitiatief: probleemparkeerplaats Steyl wordt plantsoen

Op initiatief van de gezamenlijke bewoners van de wijk Maasveld in Steyl heeft de gemeente Venlo een in onbruik geraakte parkeerplaats omgevormd tot plantsoen. Hiermee is een pijnpunt in de wijk op duurzame wijze bij de bestaande groene omlijsting van de Engerbeek getrokken.

Op woensdag 19 mei werd het project op gepaste wijze afgesloten door wethouder Frans Schatorjé, de werkgroep van buurtbewoners en de verantwoordelijk toezichthouder van de gemeente Venlo.
Na het sluiten van verzorgingshuis Huize Erkenkamp, had het betreffende parkeerterrein geen directe functie meer. Het werd een populaire hangplek, waar vaak tot laat in de avond auto’s af en aan reden. Dit veroorzaakte nogal wat onrust en overlast voor de buurtbewoners, die besloten een werkgroep te vormen en het probleem aan te kaarten bij de gemeente. De verantwoordelijk Stadsdeelmanager raakte betrokken, en ook de afdeling beheer openbare ruimte werd ingeschakeld. Er werd samen met de buurtbewoners een plan opgesteld, en middels een aanvraag in het kader van de Samenlevingsagenda werd dit buurtinitiatief uiteindelijk ook uitgevoerd.

Het nieuwe, groene stukje Steyl sluit perfect aan bij het aanpalende beekdal en is ingezaaid met een mengsel van wilde bloemen. Daarnaast zijn er enkele bomen en heesters geplant. Ook is voorzien in een zestal parkeerplaatsen. Door de vele regenval van de laatste weken, heeft het vers opgeleverde terrein inmiddels al een groene aanblik.
Bij de opening waren er vooral veel tevreden gezichten. Wethouder Schatorjé onderstreepte desgevraagd het belang van dit soort initiatieven die vanuit buurtbewoners zélf worden opgezet; “De burger initieert, de gemeente faciliteert“. Door de wijkgerichte organisatie worden signalen vanuit de buurt snel opgepakt, en is er veel mogelijk. Ook de verantwoordelijk uitvoerder doet een duit in het zakje; de mooie inpassing in het bestaande groen is iets dat hij graag ziet, en een traject dat vanaf het eerste plan tot aan de realisatie binnen één jaar “rond” is, stemt tot tevredenheid.
De werkgroep van buurtbewoners geeft aan dat hun werk er opzit. Ze zijn erg te spreken over de inzet van de gemeente, die volgens hen “met raad én daad gehoor gegeven heeft aan dit burgerinitiatief”. Met koffie en vlaai viert de werkgroep de afronding van dit project, en heft zichzelf met een brede glimlach op.

Wijziging verkeerssituatie

Door een aantal buurtbewoners is het idee geopperd bij de gemeente Venlo om een veilige oversteekplaats te realiseren op de Maasveldstraat / Erkenkamp.

Er liggen inmiddels concrete plannen om dit in de bocht van de Erkenkamp te realiseren. Dit is een punt met slecht overzicht! 

Tevens moet voor sommige weggebruikers de snelheid omlaag. Het moet een soort gelijke zebra worden als op de Kerkhoflaan:

Penningmeester Henk van Gils overleden

Het bestuur van de wijkraad ontving het droevige bericht dat Henk van Gils, penningmeester van onze wijkraad, op 7 februari op 72-jarige leeftijd is overleden. Zowel voor de familie, als voor onze wijkraad is dit een groot verlies. We wensen de familie van Gils heel veel sterkte toe met het overlijden van Henk.

Download het overlijdensbericht

Onderzoek woonwensen. Doe mee !

De gemeente gaat een nieuw woonbeleid voor alle kernen van Venlo opstellen, om zo in de toekomst goede keuzes te kunnen maken, bijvoorbeeld voor nieuwbouwplannen. Maar aan welke soort woningen is behoefte en in welke prijsklassen? Om dit te peilen houdt de gemeente Venlo een woonwensenonderzoek, waarbij jij als inwoner wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. Iedereen boven de 18 jaar mag deze vragenlijst invullen, dus ook als je (nog) niet wilt verhuizen of als je nog bij je ouders thuis woont. Dit betekent dat er vanuit één huishouden meerdere enquêtes ingevuld kunnen worden: zowel door ouders als door hun thuiswonende kinderen.

Doe mee en maak kans op een van de vijf cadeaubonnen ter waarde van € 25,- die onder de deelnemers worden verloot.

ONLINE VRAGENLIJST
Je kunt de vragenlijst tot en met zondag 21 februari invullen via:

www.enquetesmaken.com/s/venlo

Online Mindfulness voor Mantelzorgers

Vanuit Team Mantelzorg Venlo wordt aan mantelzorgers een online workshop Mindfulness aangeboden. Dit is de kans om in een kleine groep kennis te maken met andere mantelzorgers en met Mindfulness. Het geeft je een eerste handreiking om bewuster en meer ontspannen in je leven te staan, meer te genieten van kleine dingen en bewuster te reageren op lastige situaties. De workshop wordt verzorgd door May Vullings van Vullings Mindfulness Counseling & Training.

Doe gewoon eens mee en geef je op:
Maandag 8 februari van 19.00 – 20.30 uur
Dinsdag 9 februari van 14.00 – 15.30 uur
Er is een uitloop van 30 minuten mogelijk.

Deelname is via ZOOM videobellen
Via een bevestigingsmail krijgen deelnemers van de workshop de link en de handleiding van ZOOM aangereikt.
Een goede internetverbinding is belangrijk.

Aanmelden per mail
via: ISBmantelzorgVenlo@incluzio.nl
o.v.v. “Workshop Mindfulness, datumkeuze,, je naam, adres en geboortedatum”.

Als je deelneemt aan deze bijeenkomst worden je gegevens geregistreerd in het mantelzorgbestand van Incluzio.

Deelname is gratis. Reageer snel, want vol is vol.

Organisatie:
Mantelzorgondersteuning Venlo | Incluzio Sociale Basis
Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Blerick
T
088-298 76 53 | E ISBmantelzorgVenlo@incluzio.nl
I www.incluziosocialebasis.nl | FB www.facebook.com/mantelzorg.venlo

Wereldpaviljoen voorlopig gesloten

De culturele attractie het Wereldpaviljoen in Steyl is na één dag open weer gesloten. Dit naar aanleiding van de lockdown die minister-president Rutte heeft afgekondigd. Voorlopig is het Wereldpaviljoen gesloten en kunnen er geen bezoekers en scholen terecht.
Vanwege de vele besmettingen in de regio gingen de deuren van het Wereldpaviljoen op 1 oktober op slot. Na 10 weken ging het Wereldpaviljoen eindelijk weer open. Alle vrijwilligers waren blij dat ze weer bezoekers mochten rondleiden. In samenspraak met de Veiligheidsregio en de GGD waren de nodige voorzorgsmaatregelen genomen.
Na één dag geopend te zijn, moest het Wereldpaviljoen echter weer dicht. “We begrijpen dat de overheid heeft moeten ingrijpen om het Corona-virus de kop in te drukken. Gezondheid voor bezoekers én vrijwilligers staat bij ons hoog in het vaandel. We hopen dat we medio januari in het nieuwe jaar weer open kunnen”, aldus voorzitter René Poels van het Wereldpaviljoen in Steyl. De sluiting is ook jammer voor de werkgroep Educatie van het Wereldpaviljoen dat een nieuw educatief programma heeft ontwikkeld voor het inleefatelier Ghana.

Bestuur en vrijwilligers van het Wereldpaviljoen wensen u ondanks deze lockdown hele fijne feestdagen en een beter nieuw jaar!

Corona maatregelen (update)

Op 28-9-2020 heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om een tweede golf van het Corona virus te voorkomen. Het bestuur van de Wijkraad Steyl heeft hierover vergaderd en besloten om vooralsnog de activiteiten niet te hervatten. De Steyler Hoeskamer zal daarom nog niet heropend kunnen worden. Wel is het infopunt Steyl telefonisch bereikbaar. Ook de bezorging van een nieuwe wijkkrant, gepland op 1 en 2 oktober wordt uitgesteld. Tot slot wordt ook de openbare vergadering die was gepland op 12 oktober opnieuw, later, gepland.

Het Infopunt Steyl is op de maandagen van 13.30 tot 16.00 uur telefonisch te benaderen.
Het telefoonnummer is 06 – 491 01 709.

De Wijkraad zal zodra de situatie dat weer toelaat nadere mededelingen doen.

Incluzio Sociale Basis

Team Incluzio Sociale Basis stelt zich voor
Vanaf 1 april 2020 is Incluzio gestart in Venlo onder de naam ‘Incluzio Sociale Basis Venlo’. Met 6 Teams Sociale Basis geeft Incluzio vanaf die datum samen met professionals, stagiaires, vrijwilligers, bewoners en partners vorm aan de sociale basis in Venlo. De sociale basis bestaat onder andere uit open inloop, wijkteams en informatie en adviespunten.
Wij staan voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Om dat te bereiken, ondersteunen wij mensen die daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zodat zij zelf hun leven kunnen inrichten en leiden zoals zij het zelf willen. Dat is ons doel.

WIE DOET WAT ?

  • De Teamcoach: faciliteert en coacht het team om zo effectief en zelfstandig mogelijk de doelen te bereiken om van iedere buurt een betere buurt te maken.
  • Jongerenwerker: begrijpt de leefwereld van de jongeren en sluit aan op de behoefte van jongeren. We zijn vraagbraak, bruggenbrouwers, vertrouwenspersoon en buurtpedagoog. We geven jongeren de kans mee te doen, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen. We doen het Samen.
  • Mantelzorgcoach: begeleidt en ondersteunt mensen die vrijwillig en onbetaald zorgen voor een naaste in zijn/haar omgeving, denk aan familielid, partner, vriend(in), kennis of buurman (-vrouw). Men doet dit minimaal 4 uur in de week en 3 maanden lang.
  • Buurtcoach: het aanspreekpunt voor mensen in de wijk die ondersteuning nodig hebben bij het opstarten van een initiatief. Bevordert samen met de inwoners de sociale binding in de wijk.
  • Participatiecoach: Ondersteunt en coacht inwoners bij het vinden van een participatieplek, werk, vrijwilligerswerk, school of dagbesteding. De coach ondersteunt de inwoner o.a. bij het ontdekken van de kwaliteiten en mogelijkheden.
  • Maatschappelijk werker: begeleidt mensen met problemen in hun psychosociaal functioneren zodat deze mensen weer zelfstandig kunnen meedoen aan de maatschappij.
  • Budgetcoach; stelt samen met u een budgetplan op, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Samen kijken we naar uw financiële problemen om naar mogelijke oplossingen te zoeken.
  • Seniorencoach: begeleidt ouderen bij thema’s die vaak aan de orde komen bij het ouder worden.
  • Begeleider dagbesteding: organiseert samen met vrijwilligers passende activiteiten voor bewoners met als doel een zinvolle en plezierige dagbesteding.

Vragen? Neem contact met ons op! Wij zijn er voor u.

www.incluzio.nl

Belbuur worden bij Venloos Keteerke

Wil jij belbuur worden?
In deze tijd van sociale afstand hebben we allemaal minder contacten dan we zouden willen. We bellen met familie en vrienden, we volgen het nieuws. Maar we komen minder mensen tegen, we spreken minder mensen. Er zijn geen toevallige ontmoetingen meer waar mooie of leuke gesprekken in ontstaan. Ons wereldje wordt kleiner, we worden allemaal wat eenzamer. Een tegen Eenzaamheid Venlo start daarom het “Venloos Keteerke”. Een initiatief waarbij mensen die elkaar (nog) niet kennen met elkaar in contact gebracht worden.

Venloos Keteerke
Mensen die zich aansluiten bij het Venloos Keteerke worden “belbuur”. Ze maken elke week drie of meer keer een kwartiertje vrij om een ander te ‘ontmoeten’ door de telefoon. Om iets te vertellen over zichzelf, hun interesses, hun dagelijkse leven of
wat men maar wil . Niet om hulp te vragen of te geven, maar om gewoon een gezellig gesprek te hebben met een relatief onbekende, die in de loop van de tijd steeds vertrouwder kan worden. Ze bellen elkaar om de beurt, op tijden die ze samen
afspreken.

Een tegen Eenzaamheid Venlo zorgt er voor dat telefoonnummers uitgewisseld worden en daarna bepalen de belburen zelf hoe zij hun contact op afstand gaan invullen.

Opgeven kan via de website www.eentegeneenzaamheidvenlo.nl of door een email te sturen naar venloosketeerke@eentegeneenzaamheidvenlo.nl

Ook kunnen mensen zich opgeven via het telefonisch meldpunt van de Algemene Hulpdiensten Tegelen-Steyl-Belfeld. Het meldpunt is elke werkdag van 09.00-12.00 uur bereikbaar. Het telefoonnummer is 06 – 493 41 479.

Wijkraad Steyl

Email: info@wijkraadsteyl.nl

Lees ons privacybeleid