Tijdelijk geen Steyler Hoeskamer

Gezien de actuele corona-situatie, de oplopende besmettingen en de maatregelen, en reacties van enkelen van jullie, hebben we als bestuur van de Wijkraad Steyl moeten besluiten om de bijeenkomsten van de Steyler Hoeskamer voor zeker de komende 3 weken NIET door te laten gaan. Dit betekent dat tot en met 13 december er dus geen Steyler Hoeskamer zal zijn. Na de persconferentie van 14 december zullen we samen met jullie opnieuw bekijken hoe de situatie is en of en wanneer we dit jaar weer open gaan.


Een lastige en vervelende situatie voor iedereen, voor ons, de bezoekers, de mensen van Quatre Bras; maar het is even niet anders. We willen geen gezondheidsrisico nemen, noch voor jullie als vrijwilligers, noch voor bezoekers of anderen.

We zullen een briefje op de deur bij Quatre Bras ophangen.

We houden contact; doen jullie dat ook met elkaar (op afstand).

Namens het bestuur van de wijkraad

Groene Brigade Steyl

Groene brigade Steyl; een wat vreemde titel voor onze 14 vrijwilligers die nieuw en oud Steyl proberen vrij te houden van zwerfafval.

In heel groot Venlo zijn er groene brigades actief bezig met het opruimen van afval op straten en pleinen. Zo ook hier bij ons op Steyl. Een ondankbare taak want twee dagen later ligt overal weer nieuwe afval. Wat zouden wij het fijn vinden als iedereen bijvoorbeeld bij hun voordeur of tuintje zelf de rommel, vaak door anderen neer gegooid, op zou ruimen. Dit is niet alleen voor de vrijwilligers fijn maar wij denken dat iedereen een opgeruimde straat ook liever ziet dan een vervuilde straat.

Omdat iedereen meestal alleen bezig is met het opruimen van zwerfafval komen we een paar keer per jaar bij elkaar onder het genot van een kopje koffie en een stuk (of twee) lekkere Limburgse vlaai. Vaak worden er dan onderlinge voorvallen besproken en of afspraken gemaakt hoe we bepaalde situaties het beste aan kunnen pakken. De gemeente Venlo verstrekt alle spullen die we denken nodig te hebben, zoals grijpers, hesjes of zakken.

Ik denk dat als we met z’n allen een klein beetje de schouders er onder zouden zetten we in een nog mooier dorpje Steyl aan de Maas wonen.

Wim Hanraets
Groene Brigade Steyl

Kunnen we AED’s (defibrilators) voor Steyl behouden?

Drie jaar geleden heeft de wijkraad op verzoek van de bewoners van Steyl in samenwerking met Hart voor Venlo gezorgd dat er 2 AED ‘s in Steyl zijn geplaatst. Bij de COOP en bij Dierenkliniek de Postwagen-Tegelen aan de Keramiekstraat.

Onze doelstelling was dat binnen 500 meter voor iedere Steylenaar dit apparaat te bereiken was bij een hartstilstand. Dit hebben we samen met drie bedrijven uit Steyl en financiële hulp van de gemeente prima voor elkaar gekregen.

De defibrillators hebben jaarlijks onderhoud nodig en moeten na 10 jaar  worden vervangen. Echter dit alles is niet kosteloos. De jaarlijkse kosten bedragen 150 EURO per AED. Dus in totaal 300 Euro per jaar. De Wijkraad heeft de kosten nu drie jaar betaald. Dit geld komt echter uit een potje dat daarvoor niet bestemd is. Dus wij kunnen dit niet meer verantwoorden. Willen wij als Steyl deze AED’s behouden dan zullen we de bewoners van Steyl moeten vragen om de kosten te dragen of bij elkaar te krijgen. Omdat dit geen initiatief is vanuit de gemeente en de gemeente niet bijdraagt aan deze kosten, zullen wij dit als Steyl zelf moeten organiseren.

Hoe krijgen we 300 euro bijeen
Alle andere wijken waar AED’s zijn geplaatst dragen zelf de kosten middels sponsoracties of eigen bijdragen. Wie weet hoeveel meer kans we maken met het redden van mensen levens door deze AED’s. Daarom zoeken wij en roepen wij een of meerdere personen vanuit de Steyler gemeenschap op, die zich hiervoor sterk wil maken door middel van het zoeken van bv. sponsoren die de kosten voor hun rekening nemen. Dit kan zijn door een of meerdere bedrijven of b.v. 10 Steylenaren die 30 Euro per jaar hieraan willen bijdragen voor hun en onze veiligheid.
Wij als Wijkraad hebben een voorbeeld brief gemaakt voor evt sponsoring . Als men een aantal bedrijven, winkels/horeca  een bijdrage zou vragen dan is dit snel geregeld.
Wij hopen dat u zich geroepen voelt dit op u te nemen en mee te helpen om wellicht de mensen van Steyl meer kans te geven bij een eventuele hartstilstand

Wat krijgen we voor 300 euro?
Zes personen kunnen gratis deelnemen aan een reanimatie training en de AEDs zijn verzekerd tegen vernieling, diefstal en verzekerd van onderhoud en vervanging indien defect en na ongeveer elke 10 jaar vervanging.
Voor meer informatie kunt u ook naar de website van HART VOOR VENLO kijken. Zijn er geen vrijwilligers dan zal dit betekenen dat de AED’s niet meer onderhouden worden en weggehaald gaan worden.
 
Wie voelt zich geroepen?
U kunt zich natuurlijk ook aanmelden via email of als er nog tekst en uitleg nodig contact opnemen via email: info@wijkraadsteyl.nl
Wij zullen het thema nog kort aan bod laten komen tijdens de openbare vergadering begin 2022.
 
Voor Steyl lijkt het belang te groot
Hopelijk kunnen we deze AED”s voor Steyl behouden !
 
 Bestuur Wijkraad Steyl

Sintermerte: 4 november

Sintermerte: 4 november

(Video: TZBO – 2015)

Na een afwezigheid van een jaar komt traditiegetrouw Sintermerte dit jaar weer naar Steyl en wel op donderdag 4 november 2021.

Aan het hoofd van een grote stoet kinderen met kleurrijke lampionnen zal Sintermerte onder muzikale begeleiding van de joekskapellen “De Kaetelaers” en “Petatte Nelke” door de straten van Steyl trekken, die daarbij de bekende Sintermertes-liedjes zullen spelen.

De opstelling van de optocht is vanaf 18.30 uur op de hoek Frankenstraat / Keramiekstraat. Daar vertrekt de stoet rond 18:45 uur naar de troshoop op de Patersplak.

De route is als volgt: Keramiekstraat, Neeringerweg, Terracottalaan, St. Rochusstraat, Pacellilaan, Zustersstraat, Arnoldus Janssenstraat en Parkstraat.

De troshoop zal rond 19.15 uur worden aangestoken.

De muziek op de Paterplak wordt verzorgd door Joekskapel “De Kaetelaers”.

Wij hopen als vanouds op een grote opkomst en wensen jong en oud veel plezier.

Bij het verlaten van de Patersplak wordt u in de gelegenheid gesteld om een vrijwillige bijdrage te geven, zodat we deze traditionele Sintermertesviering op Steyl ook in de komende jaren in stand kunnen houden.

Ook wordt er bij het verlaten van de Patersplak aan de kinderen een versnapering uitgereikt.

Burgerinitiatief: probleemparkeerplaats Steyl wordt plantsoen

Op initiatief van de gezamenlijke bewoners van de wijk Maasveld in Steyl heeft de gemeente Venlo een in onbruik geraakte parkeerplaats omgevormd tot plantsoen. Hiermee is een pijnpunt in de wijk op duurzame wijze bij de bestaande groene omlijsting van de Engerbeek getrokken.

Op woensdag 19 mei werd het project op gepaste wijze afgesloten door wethouder Frans Schatorjé, de werkgroep van buurtbewoners en de verantwoordelijk toezichthouder van de gemeente Venlo.
Na het sluiten van verzorgingshuis Huize Erkenkamp, had het betreffende parkeerterrein geen directe functie meer. Het werd een populaire hangplek, waar vaak tot laat in de avond auto’s af en aan reden. Dit veroorzaakte nogal wat onrust en overlast voor de buurtbewoners, die besloten een werkgroep te vormen en het probleem aan te kaarten bij de gemeente. De verantwoordelijk Stadsdeelmanager raakte betrokken, en ook de afdeling beheer openbare ruimte werd ingeschakeld. Er werd samen met de buurtbewoners een plan opgesteld, en middels een aanvraag in het kader van de Samenlevingsagenda werd dit buurtinitiatief uiteindelijk ook uitgevoerd.

Het nieuwe, groene stukje Steyl sluit perfect aan bij het aanpalende beekdal en is ingezaaid met een mengsel van wilde bloemen. Daarnaast zijn er enkele bomen en heesters geplant. Ook is voorzien in een zestal parkeerplaatsen. Door de vele regenval van de laatste weken, heeft het vers opgeleverde terrein inmiddels al een groene aanblik.
Bij de opening waren er vooral veel tevreden gezichten. Wethouder Schatorjé onderstreepte desgevraagd het belang van dit soort initiatieven die vanuit buurtbewoners zélf worden opgezet; “De burger initieert, de gemeente faciliteert“. Door de wijkgerichte organisatie worden signalen vanuit de buurt snel opgepakt, en is er veel mogelijk. Ook de verantwoordelijk uitvoerder doet een duit in het zakje; de mooie inpassing in het bestaande groen is iets dat hij graag ziet, en een traject dat vanaf het eerste plan tot aan de realisatie binnen één jaar “rond” is, stemt tot tevredenheid.
De werkgroep van buurtbewoners geeft aan dat hun werk er opzit. Ze zijn erg te spreken over de inzet van de gemeente, die volgens hen “met raad én daad gehoor gegeven heeft aan dit burgerinitiatief”. Met koffie en vlaai viert de werkgroep de afronding van dit project, en heft zichzelf met een brede glimlach op.

Wijziging verkeerssituatie

Door een aantal buurtbewoners is het idee geopperd bij de gemeente Venlo om een veilige oversteekplaats te realiseren op de Maasveldstraat / Erkenkamp.

Er liggen inmiddels concrete plannen om dit in de bocht van de Erkenkamp te realiseren. Dit is een punt met slecht overzicht! 

Tevens moet voor sommige weggebruikers de snelheid omlaag. Het moet een soort gelijke zebra worden als op de Kerkhoflaan:

Online Mindfulness voor Mantelzorgers

Vanuit Team Mantelzorg Venlo wordt aan mantelzorgers een online workshop Mindfulness aangeboden. Dit is de kans om in een kleine groep kennis te maken met andere mantelzorgers en met Mindfulness. Het geeft je een eerste handreiking om bewuster en meer ontspannen in je leven te staan, meer te genieten van kleine dingen en bewuster te reageren op lastige situaties. De workshop wordt verzorgd door May Vullings van Vullings Mindfulness Counseling & Training.

Doe gewoon eens mee en geef je op:
Maandag 8 februari van 19.00 – 20.30 uur
Dinsdag 9 februari van 14.00 – 15.30 uur
Er is een uitloop van 30 minuten mogelijk.

Deelname is via ZOOM videobellen
Via een bevestigingsmail krijgen deelnemers van de workshop de link en de handleiding van ZOOM aangereikt.
Een goede internetverbinding is belangrijk.

Aanmelden per mail
via: ISBmantelzorgVenlo@incluzio.nl
o.v.v. “Workshop Mindfulness, datumkeuze,, je naam, adres en geboortedatum”.

Als je deelneemt aan deze bijeenkomst worden je gegevens geregistreerd in het mantelzorgbestand van Incluzio.

Deelname is gratis. Reageer snel, want vol is vol.

Organisatie:
Mantelzorgondersteuning Venlo | Incluzio Sociale Basis
Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Blerick
T
088-298 76 53 | E ISBmantelzorgVenlo@incluzio.nl
I www.incluziosocialebasis.nl | FB www.facebook.com/mantelzorg.venlo

Incluzio Sociale Basis

Team Incluzio Sociale Basis stelt zich voor
Vanaf 1 april 2020 is Incluzio gestart in Venlo onder de naam ‘Incluzio Sociale Basis Venlo’. Met 6 Teams Sociale Basis geeft Incluzio vanaf die datum samen met professionals, stagiaires, vrijwilligers, bewoners en partners vorm aan de sociale basis in Venlo. De sociale basis bestaat onder andere uit open inloop, wijkteams en informatie en adviespunten.
Wij staan voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Om dat te bereiken, ondersteunen wij mensen die daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zodat zij zelf hun leven kunnen inrichten en leiden zoals zij het zelf willen. Dat is ons doel.

WIE DOET WAT ?

  • De Teamcoach: faciliteert en coacht het team om zo effectief en zelfstandig mogelijk de doelen te bereiken om van iedere buurt een betere buurt te maken.
  • Jongerenwerker: begrijpt de leefwereld van de jongeren en sluit aan op de behoefte van jongeren. We zijn vraagbraak, bruggenbrouwers, vertrouwenspersoon en buurtpedagoog. We geven jongeren de kans mee te doen, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen. We doen het Samen.
  • Mantelzorgcoach: begeleidt en ondersteunt mensen die vrijwillig en onbetaald zorgen voor een naaste in zijn/haar omgeving, denk aan familielid, partner, vriend(in), kennis of buurman (-vrouw). Men doet dit minimaal 4 uur in de week en 3 maanden lang.
  • Buurtcoach: het aanspreekpunt voor mensen in de wijk die ondersteuning nodig hebben bij het opstarten van een initiatief. Bevordert samen met de inwoners de sociale binding in de wijk.
  • Participatiecoach: Ondersteunt en coacht inwoners bij het vinden van een participatieplek, werk, vrijwilligerswerk, school of dagbesteding. De coach ondersteunt de inwoner o.a. bij het ontdekken van de kwaliteiten en mogelijkheden.
  • Maatschappelijk werker: begeleidt mensen met problemen in hun psychosociaal functioneren zodat deze mensen weer zelfstandig kunnen meedoen aan de maatschappij.
  • Budgetcoach; stelt samen met u een budgetplan op, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Samen kijken we naar uw financiële problemen om naar mogelijke oplossingen te zoeken.
  • Seniorencoach: begeleidt ouderen bij thema’s die vaak aan de orde komen bij het ouder worden.
  • Begeleider dagbesteding: organiseert samen met vrijwilligers passende activiteiten voor bewoners met als doel een zinvolle en plezierige dagbesteding.

Vragen? Neem contact met ons op! Wij zijn er voor u.

www.incluzio.nl

Wijkraad Steyl

Email: info@wijkraadsteyl.nl

Lees ons privacybeleid