Wijkraad Steyl

 

Wijkraad

Nieuws

Agenda

Steylerse verenigingen

Opbrengst AED actie Steyl

De activiteiten rond deze AED actie hebben de geweldige som van € 10.313,-

Opgebracht.

Dit bedrag is samengesteld uit de volgende bronnen:

Collectegeld:                                               € 5.178,50

Donaties:                                                    € 1.840,50

SAM fonds van de gemeente Venlo:       € 3.294,50

Totaalbedrag: AED actie:                       € 10.313,50

Daarbij is nog het volgende te rapporteren.

De Super Plusmarkt adopteert de AED bij de Plusmarkt op Steyl.

Super Clean houdt de AED die bij hun aan de muur hangt in eigen beheer.

Het Gezondheidscentrum aan de Triangelstraat houdt ook de AED in eigen beheer.

Deze partijen zorgen ook voor het jaarlijks onderhoud. De AED’S hangen wel in de openbare ruimte en zijn in noodgevallen 24 uur toegankelijk voor hulpverleners .

Tevens ontvingen we een bijdrage van de Stichting “Steyl Inspireert” van:€ 300,- voor onderhoud van de AED op het Museumplein in de komende twee jaar.

Dankzij de oproep van de Wijkraad in het Wijknieuws, om als bewoners zelf actief te worden voor het behoud van de AED’s, kwam het initiatief om een grootschalige collecte te organiseren door een bewoner van Steyl, Josephine Houben, in gang.

Door prachtige bijdrage in de vorm van subsidie uit het SAM fonds van de gemeente Venlo en vooral de geweldige inzet van alle collectanten en de gulle gaven van veel bewoners van Oud en Nieuw Steyl  behouden we zeker voor de komende 10 jaar de AED’S op Steyl.

Heel hartelijk dank voor alle spontane en actieve medewerking . 

Samen hebben we ons doel bereikt. Josephine Houben

Laatste nieuws

Nieuwsbrief Steyl

Nieuwsbrief Steyl

Wij kijken terug op een prachtig jaar voor Steyl waarin we het ambitiedocumenthebben opgeleverd en de eerste stappen hebben gezet “van praten naardoen”. Hiermee gaan we in 2023 in gezamenlijkheid verder aan de hand van deactielijst. Deze nieuwsbrief geeft u een update...

Lees meer
Kunstwerk “Entree tot Steyl”

Kunstwerk “Entree tot Steyl”

De entree van het kloosterdorp Steyl krijgt een nieuw gezicht. Nabij de kruising Waterloostraat/Roermondseweg komt een nieuw kunstwerk dat de identiteit van het dorp en de verbinding van het oude en nieuwe Steyl uitbeeldt. Kunstenaar Patrick Kusters maakte het...

Lees meer

Overig nieuws

Alzheimer Café

Alzheimer Café

Donderdag 17 november is er weer een Alzheimer Café in Venlo.Mensen met dementie koken en eten samen met hun naasten. De Onvergetelijke Kookclub is geinspireerd op Restaurant Misverstand en wordt mogelijk gemaakt door Resto VanHarte en Alzheimer Nederland. In Venlo...

Lees meer
PSY Café

PSY Café

Op donderdag 24 november vindt het PSY-Café plaats. Het PSY-Café is bedoeld voor mensen die zich herkennen in het thema, naastbetrokkenen, hulpverleners en andere geïnteresseerde, om informatie te krijgen, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.Mijn...

Lees meer
Geldzorgen?

Geldzorgen?

Beste inwoner van Venlo,  Armoede raakt de hele samenleving. De gemeente voert hiervoor een aantal regelingen uit. Soms als gemeente, soms in opdracht van het rijk. Als gemeente Venlo willen wij niet alleen doen wat verplicht is. We willen ook graag helpen waar dat...

Lees meer
Steyl krijgt een Wijkcentrum

Steyl krijgt een Wijkcentrum

Tijdens de openbare vergadering 27 juni hebben wij aangegeven heel actief op zoek te zijn naar een Wijkcentrum voor Steyl. We hebben in onze vergadering plannen gedeeld m.b.t. noodlokalen en mogelijke locaties. Naar verwachting zou de realisatie nog een hele tijd op...

Lees meer
“Samen aan tafel” weer gezellig uit de startblokken.

“Samen aan tafel” weer gezellig uit de startblokken.

Afgelopen maandag 17 oktober, waren de vrijwilligers van het eet-initiatief op Steyl “Samen aan tafel” weer in touw om Steylenaren een heerlijke en gezellige maaltijd te verzorgen. Zo’n 17 gasten werden getrakteerd op een heerlijk 3-gangen menu in de Harmoniezaal. Het...

Lees meer