Wijkraad Steyl

 

Wijkraad

Nieuws

Agenda

Steylerse verenigingen

Steyl krijgt een Wijkcentrum

Tijdens de openbare vergadering 27 juni hebben wij aangegeven heel actief op zoek te zijn naar een Wijkcentrum voor Steyl.

We hebben in onze vergadering plannen gedeeld m.b.t. noodlokalen en mogelijke locaties. Naar verwachting zou de realisatie nog een hele tijd op zich laten wachten i.v.m. vergunningen, geld, aanleggen voorzieningen etc..

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29/06 is geld ter beschikbaar gesteld voor een tijdelijke locatie.

Een mooie opsteker voor Steyl, maar daar ben je er niet mee.

In juli werd de Wijkraad benaderd door Basisschool de Schalm. Men heeft meer ruimte dan men momenteel nodig heeft.

Dit zagen wij als unieke kans en we hebben direct onze interesse aangegeven. Het past perfect in onze doelstelling.  Vanuit de gemeente hebben we goedkeuring gekregen voor de volgende stap.

We zijn blij te kunnen mededelen dat we in Basisschool de Schalm een partner hebben gevonden. We kunnen twee lokalen gaan inrichten en samen met de school willen we bouwen aan een bruisende ontmoetingsplek voor jong en oud!

Dit betekent dat er vrijwilligers nodig zijn voor wat kluswerkzaamheden voordat we het gebruiksklaar hebben. Vele handen maken licht werk.

Daarnaast zullen er diverse activiteiten ontplooit moeten gaan worden en daar hebben we de hulp van de Steyler gemeenschap hard nodig. Dit wordt een wijkcentrum voor jullie, Steyler gemeenschap!

Aanmelden voor kluswerkzaamheden zoals verven, laminaat vloer etc. kan via emailadres info@wijkraadsteyl.nl

Wij hebben nog geen precieze datum wanneer het Wijkcentrum de deuren zal openen. We verwachten ergens eerste kwartaal van 2023. Uiteraard houden wij jullie daarvan op de hoogte! 

Kijk regelmatig op onze website www.wijkraadsteyl.nl voor de laatste nieuwstjes Bestuur Wijkraad Steyl

Laatste nieuws

Nieuwsbrief Steyl

Nieuwsbrief Steyl

Wij kijken terug op een prachtig jaar voor Steyl waarin we het ambitiedocumenthebben opgeleverd en de eerste stappen hebben gezet “van praten naardoen”. Hiermee gaan we in 2023 in gezamenlijkheid verder aan de hand van deactielijst. Deze nieuwsbrief geeft u een update...

Lees meer
Kunstwerk “Entree tot Steyl”

Kunstwerk “Entree tot Steyl”

De entree van het kloosterdorp Steyl krijgt een nieuw gezicht. Nabij de kruising Waterloostraat/Roermondseweg komt een nieuw kunstwerk dat de identiteit van het dorp en de verbinding van het oude en nieuwe Steyl uitbeeldt. Kunstenaar Patrick Kusters maakte het...

Lees meer

Overig nieuws

Alzheimer Café

Alzheimer Café

Donderdag 17 november is er weer een Alzheimer Café in Venlo.Mensen met dementie koken en eten samen met hun naasten. De Onvergetelijke Kookclub is geinspireerd op Restaurant Misverstand en wordt mogelijk gemaakt door Resto VanHarte en Alzheimer Nederland. In Venlo...

Lees meer
PSY Café

PSY Café

Op donderdag 24 november vindt het PSY-Café plaats. Het PSY-Café is bedoeld voor mensen die zich herkennen in het thema, naastbetrokkenen, hulpverleners en andere geïnteresseerde, om informatie te krijgen, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.Mijn...

Lees meer
Geldzorgen?

Geldzorgen?

Beste inwoner van Venlo,  Armoede raakt de hele samenleving. De gemeente voert hiervoor een aantal regelingen uit. Soms als gemeente, soms in opdracht van het rijk. Als gemeente Venlo willen wij niet alleen doen wat verplicht is. We willen ook graag helpen waar dat...

Lees meer
“Samen aan tafel” weer gezellig uit de startblokken.

“Samen aan tafel” weer gezellig uit de startblokken.

Afgelopen maandag 17 oktober, waren de vrijwilligers van het eet-initiatief op Steyl “Samen aan tafel” weer in touw om Steylenaren een heerlijke en gezellige maaltijd te verzorgen. Zo’n 17 gasten werden getrakteerd op een heerlijk 3-gangen menu in de Harmoniezaal. Het...

Lees meer
Opbrengst AED actie Steyl

Opbrengst AED actie Steyl

De activiteiten rond deze AED actie hebben de geweldige som van € 10.313,- Opgebracht. Dit bedrag is samengesteld uit de volgende bronnen: Collectegeld:                                               € 5.178,50 Donaties:...

Lees meer