Wijkraad Steyl

 

Wijkraad

Nieuws

Agenda

Steylerse verenigingen

De tweede stap (stapje..!) op weg naar een leefbaarder Roermondseweg

In december diende de werkgroep Leefbaarheid Roermondseweg een uitgebreid  – met bewoners en ambtenaren van de gemeente opgesteld – plan in bij de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Venlo. En toen werd het stil, veel te lang stil.

Na meer dan een half jaar werd dan toch een eerste stap door de gemeente gezet: een inhaalverbod voor de weg. Het begin was er….. In een gesprek met de wethouder heeft de werkgroep vervolgens in juli duidelijk gemaakt dat we meer en sneller effecten willen zien. En nu staat dan een tweede stap voor de deur. Nog dit jaar – is ons toegezegd – wordt een stuk van de vergroening van de weg aangepakt. In plaats van beton en asfalt worden er op diverse plaatsen planten en bloemen geplaatst die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een mooier aanzicht van de weg en een kleine bijdrage levert aan de klimaatproblematiek: beton vervangen door groen dat bijvoorbeeld meer water op kan nemen. En verder is er de nieuwe belijning op het stuk Roermondseweg tussen de St. Jozefschool en de rotonde Quattre Bras, waardoor de weg in elk geval optisch wat is versmald. Hopelijk met positief gevolg voor het afnemen van de snelheid van het verkeer!

We zijn blij met dit tweede stapje maar de echt grote ingrepen die de leefbaarheid langs deze weg – en wat ons betreft langs meer verbindingswegen in de gemeente – moeten nog volgen. We zijn in gesprek met de gemeente voor een concreet uitvoeringsplan in 2023 en 2024.

Je moet een lange adem hebben…… Wij houden vol!

Laatste nieuws

Nieuwsbrief Steyl

Nieuwsbrief Steyl

Wij kijken terug op een prachtig jaar voor Steyl waarin we het ambitiedocumenthebben opgeleverd en de eerste stappen hebben gezet “van praten naardoen”. Hiermee gaan we in 2023 in gezamenlijkheid verder aan de hand van deactielijst. Deze nieuwsbrief geeft u een update...

Lees meer
Kunstwerk “Entree tot Steyl”

Kunstwerk “Entree tot Steyl”

De entree van het kloosterdorp Steyl krijgt een nieuw gezicht. Nabij de kruising Waterloostraat/Roermondseweg komt een nieuw kunstwerk dat de identiteit van het dorp en de verbinding van het oude en nieuwe Steyl uitbeeldt. Kunstenaar Patrick Kusters maakte het...

Lees meer

Overig nieuws

Alzheimer Café

Alzheimer Café

Donderdag 17 november is er weer een Alzheimer Café in Venlo.Mensen met dementie koken en eten samen met hun naasten. De Onvergetelijke Kookclub is geinspireerd op Restaurant Misverstand en wordt mogelijk gemaakt door Resto VanHarte en Alzheimer Nederland. In Venlo...

Lees meer
PSY Café

PSY Café

Op donderdag 24 november vindt het PSY-Café plaats. Het PSY-Café is bedoeld voor mensen die zich herkennen in het thema, naastbetrokkenen, hulpverleners en andere geïnteresseerde, om informatie te krijgen, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.Mijn...

Lees meer
Geldzorgen?

Geldzorgen?

Beste inwoner van Venlo,  Armoede raakt de hele samenleving. De gemeente voert hiervoor een aantal regelingen uit. Soms als gemeente, soms in opdracht van het rijk. Als gemeente Venlo willen wij niet alleen doen wat verplicht is. We willen ook graag helpen waar dat...

Lees meer
Steyl krijgt een Wijkcentrum

Steyl krijgt een Wijkcentrum

Tijdens de openbare vergadering 27 juni hebben wij aangegeven heel actief op zoek te zijn naar een Wijkcentrum voor Steyl. We hebben in onze vergadering plannen gedeeld m.b.t. noodlokalen en mogelijke locaties. Naar verwachting zou de realisatie nog een hele tijd op...

Lees meer
“Samen aan tafel” weer gezellig uit de startblokken.

“Samen aan tafel” weer gezellig uit de startblokken.

Afgelopen maandag 17 oktober, waren de vrijwilligers van het eet-initiatief op Steyl “Samen aan tafel” weer in touw om Steylenaren een heerlijke en gezellige maaltijd te verzorgen. Zo’n 17 gasten werden getrakteerd op een heerlijk 3-gangen menu in de Harmoniezaal. Het...

Lees meer
Opbrengst AED actie Steyl

Opbrengst AED actie Steyl

De activiteiten rond deze AED actie hebben de geweldige som van € 10.313,- Opgebracht. Dit bedrag is samengesteld uit de volgende bronnen: Collectegeld:                                               € 5.178,50 Donaties:...

Lees meer