De Wijkraad Steyl zoekt kandidaten voor de tijdelijke functie van

Meewerkend Coördinator (v/m) Steyler Hoeskamer

voor gemiddeld 4 a 6 uur per week gedurende één jaar.

De Steyler Hoeskamer en het Infopunt Steyl, zijn door Steyler burgers opgezet en worden volledig door vrijwilligers zelf georganiseerd en gerund. Het doel is de leefbaarheid op Steyl te vergroten en de sociale contacten te versterken. We zijn te vinden in zaal De Vriendenkring Steyl.
De Steyler Hoeskamer is een wekelijkse inloop, voor alle Steylenaren. Elke maandagmiddag van 13.30-16.00 uur staat de deur open voor een praatje met kop koffie/thee, een kaartje leggen, handwerken; kortom een gezellig samenzijn. Daarnaast worden er maandelijks diverse activiteiten georganiseerd door en voor Steylenaren, zoals kienen, wandelen en diverse workshops. Voor het komend jaar zijn er diverse nieuwe activiteiten in de maak, zoals het Koersballen en het kook-eet-café, waarmee we dit jaar willen gaan starten.

Wat ga je doen?
Komend jaar zijn er, op hoofdlijnen, twee taken te vervullen:

 1. Het mede sturing geven aan de activiteiten en het begeleiden van de vrijwilligers van de Steyler Hoeskamer in haar huidige opzet en uitgangspunten van de Wijkraad. De eerste periode ligt hier het accent op.
 2. Het onderzoeken van de behoeften en mogelijkheden binnen Steyl voor de toekomst van de ontmoetingsfunctie. Dit doe je in nauwe samenwerking met onder andere leden van het Buurtteam en event. studenten (stageopdracht).

Wat verwachten wij van jou?

 • Je kunt op een vriendelijke en overtuigende wijze vrijwilligers begeleiden;
 • je kunt enthousiasmeren, activeren en stimuleren.
 • Je begrijpt de behoefte van de bezoekers; gaat hier integer mee om.
 • Jouw opleiding is niet zo relevant;
 • jouw visie op de samenleving des te meer;
 • actief burgerschap, “burgerkracht” zijn voor jou bekende thema’s.
 • Je kunt goed samenwerken met diverse disciplines uit andere geledingen
 • Je bent in staat jouw activiteiten en resultaten kort en helder te rapporteren.
 • Flexibele inzet van je uren per week.

De randvoorwaarden.

 • De opdracht wordt in ZZP/detacherings-verband verstrekt (géén dienstverband met Wijkraad). Het (uur-) tarief is in nader overleg.
 • Het streven is om per 1 november 2019 te starten.
 • Vanuit het bestuur zal één bestuurslid als contactpersoon optreden.
 • Je werkt mee tijdens openingsuren; verder werk je vanuit thuis.

Heb je interesse en/of wil je meer weten?
Neem contact op met de voorzitter a.i. van de Wijkraad Steyl:
Jos Jacobs; josjacobs2@home.nl
Tel: 06-20620108

 

Concretisering van de taken:

Het mede sturing geven aan de activiteiten en het begeleiden van de vrijwilligers van de Steyler Hoeskamer in haar huidige opzet. In de eerste maanden zal hier het accent op liggen.
• Met de vrijwilligers het activiteitenprogramma opzetten en uitvoeren.
• Vrijwilligers ondersteunen in taken en verantwoordelijkheden.
• Het werven van nieuwe vrijwilligers.
• PR: de Steyler Hoeskamer extern promoten en bezoekers werven.

Het onderzoeken van de behoeften en mogelijkheden binnen Steyl voor de toekomst van de ontmoetingsfunctie. Dit doe je in nauwe samenwerking met onder andere leden van het Buurtteam en studenten (stageopdracht).
• Het mede opzetten van een onderzoek/behoeftepeiling naar de ontmoetingsfunctie binnen Steyl.
• Overleg/afstemming met relevante professionals uit het Buurtteam tav het werven van bezoekers en het onderzoek naar de ontmoetingsfunctie: het vertalen van de individuele vraag naar een collectief antwoord.
• Afstemming met eventuele studenten die middels een afstudeeropdracht de bovenstaande onderzoeksvraag (deels) uitwerken. (denk aan bijv. demografische ontwikkeling Steyl)

Verwachte resultaten:

 1. Een soepel functionerende Steyler Hoeskamer waar bezoekers en vrijwilligers met plezier elkaar ontmoeten. Het aantal bezoekers is groeiende, met een streven naar 15 a 20 bezoekers per week.
 2. Een heldere aanpak en analyse van de behoefte en mogelijkheden voor de ontmoetingsfunctie op Steyl. Onderbouwd met o.a. een concrete uitvraag bij Steylenaren en professionals én demografisch onderzoek.
  Op basis hiervan kan de verdere invulling/concretisering van de ontmoetingsfunctie vorm worden gegeven.