Ook toegankelijk voor bewoners van Steyl.

Uitnodiging

Wijkraad de Noordkern gaat samen met werkgroep Wijkzaken Op de Heide twee avonden organiseren. Als we rondom ons heen kijken en een parkeerplaats willen zoeken in de wijken is dat vaak een groot probleem. Ook de energie kosten blijven maar stijgen.
Wij hebben daarom gemeend om u als inwoners van onze twee wijken te gaan informeren over de nieuwe mogelijkheden die er gaan aankomen betreffende vervoer, zonnepanelen en woning isolatie.

Over deze 3 onderwerpen wordt op

maandag 10 en dinsdag 11 oktober 2022
een voorlichtingsavond georganiseerd.

 Het programma ziet er als volgt uit:

 Ontvangst met koffie vanaf 19.00 uur / start bijeenkomst 19.30 uur

 3 presentaties over bovenstaande thema’s

Aansluitend kunt u uw persoonlijke vragen stellen aan of afspraken maken met de specialisten die aanwezig zullen zijn op deze 2 avonden.

Op 10 oktober in Ontmoetingscentrum De Glazenap
en op 11 oktober in de Harmoniezaal.

Aanvang presentaties om 19.30 uur. Wijkraad de Noordkern en de Werkgroep Wijkzaken op de Heide  nodigen u van harte uit om op één van deze bijeenkomsten te komen luisteren en uw voordeel te komen doen. De koffie staat voor u klaar. U kunt zowel in De Glazenap als in de Harmoniezaal terecht.

Aanmelden kan via QR-code die vermeld staat op de informatiepagina over deze 3 thema’s verder in deze wijkkrant of via de link (https://forms.gle/UH8o8YyB8Y2RGk9v7)

Heeft u geen mogelijkheden om u van te voren aan te melden, dan bent u toch van harte welkom.Projectgroep Wijkraad de Noordkern

Klik hier voor informatie bijeenkomst