Op initiatief van de gezamenlijke bewoners van de wijk Maasveld in Steyl heeft de gemeente Venlo een in onbruik geraakte parkeerplaats omgevormd tot plantsoen. Hiermee is een pijnpunt in de wijk op duurzame wijze bij de bestaande groene omlijsting van de Engerbeek getrokken.

Op woensdag 19 mei werd het project op gepaste wijze afgesloten door wethouder Frans Schatorjé, de werkgroep van buurtbewoners en de verantwoordelijk toezichthouder van de gemeente Venlo.
Na het sluiten van verzorgingshuis Huize Erkenkamp, had het betreffende parkeerterrein geen directe functie meer. Het werd een populaire hangplek, waar vaak tot laat in de avond auto’s af en aan reden. Dit veroorzaakte nogal wat onrust en overlast voor de buurtbewoners, die besloten een werkgroep te vormen en het probleem aan te kaarten bij de gemeente. De verantwoordelijk Stadsdeelmanager raakte betrokken, en ook de afdeling beheer openbare ruimte werd ingeschakeld. Er werd samen met de buurtbewoners een plan opgesteld, en middels een aanvraag in het kader van de Samenlevingsagenda werd dit buurtinitiatief uiteindelijk ook uitgevoerd.

Het nieuwe, groene stukje Steyl sluit perfect aan bij het aanpalende beekdal en is ingezaaid met een mengsel van wilde bloemen. Daarnaast zijn er enkele bomen en heesters geplant. Ook is voorzien in een zestal parkeerplaatsen. Door de vele regenval van de laatste weken, heeft het vers opgeleverde terrein inmiddels al een groene aanblik.
Bij de opening waren er vooral veel tevreden gezichten. Wethouder Schatorjé onderstreepte desgevraagd het belang van dit soort initiatieven die vanuit buurtbewoners zélf worden opgezet; “De burger initieert, de gemeente faciliteert“. Door de wijkgerichte organisatie worden signalen vanuit de buurt snel opgepakt, en is er veel mogelijk. Ook de verantwoordelijk uitvoerder doet een duit in het zakje; de mooie inpassing in het bestaande groen is iets dat hij graag ziet, en een traject dat vanaf het eerste plan tot aan de realisatie binnen één jaar “rond” is, stemt tot tevredenheid.
De werkgroep van buurtbewoners geeft aan dat hun werk er opzit. Ze zijn erg te spreken over de inzet van de gemeente, die volgens hen “met raad én daad gehoor gegeven heeft aan dit burgerinitiatief”. Met koffie en vlaai viert de werkgroep de afronding van dit project, en heft zichzelf met een brede glimlach op.