Dorpsraad Steyl

 

Dorpsraad

Dörpshóes Rochus

Nieuws

Agenda

Het dorpshuis.

 

Het dorpshuis is een vrijwillig gedragen bewonersinitiatief dat het welzijn wil bevorderen van de inwoners van met name Steyl.

Het dorpshuis wil bijdragen aan het versterken van sociale cohesie in de buurt en het doorbreken van het isolement van kwetsbare bewoners. Het bestuur van Het dorpshuis gelooft in het creëren van betekenisvolle relaties op buurtniveau en in de talenten en mogelijkheden van ieder mens. Het maakt ons niet uit wie je bent, waar je vandaan komt of waar je mee worstelt.

Het dorpshuis geeft je de ruimte. Het dorpshuis wil de onderlinge contacten tussen buurtbewoners stimuleren door het organiseren, faciliteren en begeleiden van laagdrempelige activiteiten.

Het dorpshuis wil een vanzelfsprekende vaste waarde zijn voor diverse (groepen van) wijkbewoners. Een voor jong en oud bekende centrale plek, die naast gelegenheid tot sociaal contact voor eenieder een breed scala aan ontplooiingsmogelijkheden biedt.

Het dorpshuis wil een huis zijn dat zekerheid biedt aan mensen die daaraan behoefte hebben, zodat Het dorpshuis voor hen een centrale plek kan zijn in hun leven.

Vrijwilligers kunnen van alle leeftijden zijn. Voor deze groep is een apart vrijwilligersbeleid geformuleerd

Evenementen in Dorpshoes

Reservering Dorpshoes

Benodigdheden

Akkoord

Neem contact met ons op

Stichting "Wijkraad Steyl"
Maasstraat 96
5935 AM Steyl
Tel: 0621843746
info@dorpsraadsteyl.nl