De gemeente Venlo wil graag uw mening horen. Wat zijn uw ervaringen met de gemeente in het verleden? Wat kan er beter in de toekomst? Welke werkwijze past het beste bij u?

Kom ook naar de Venlo buurtcafés die worden georganiseerd. In Steyl is er een buurtcafé op dinsdag 20 november aanstaande om 20.00 uur in Zaal Vriendenkring. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan is er ook een andere mogelijkheid om uw mening te geven door een enquête in te vullen. Dit kan op www.venlo.nl/wijken
Tot 18 december is de enquête in te vullen, dat neemt ruim 5 minuten van uw tijd in beslag.

De gemeente kiest ervoor om eerst met iedere buurt, wijk of dorp in gesprek te gaan over de wijze van samenwerken. Zo is er aandacht voor iedere wijk. Als dat is vastgesteld, worden er gesprekken gevoerd over wat we samen in de wijk kunnen veranderen.

In februari worden de resultaten van het onderzoek bekend. Deze gegevens dienen dan als basis voor het ontwikkelen van een samenlevingsagenda die het college samen met de inwoners van Venlo in 2019 zal maken. Iedere wijk krijgt in de toekomst zijn eigen agenda, met eigen inhoud.

Planning:
Najaar 2018: Buurtcafés en enquête
Voorjaar 2019: Resultaten onderzoek bekend
Voorjaar 2019: Presenteren nieuwe wijkenaanpak
Vanaf mei 2019: Gesprekken in de wijk over samenlevingsagenda voor de wijk
Najaar 2019: Een uitvoerbare samenlevingsagenda voor iedere wijk
Vanaf 2020: Ieder jaar samen met de wijk een samenlevingsagenda maken