In het kader van Hartveilig wonen neemt Stichting Hart voor Venlo met enige hulp van enkele Steylerse vrijwilligers de uitdaging aan om een beroep op U als inwoner van onze wijk te doen om uw buren in nood te helpen.

De Stichting www.hartslagnu.nl heeft een oproepsysteem voor vrijwilligers die kunnen reanimeren en een AED ( Automatische Externe Defibrillator) kunnen bedienen. Het is de bedoeling dat veel mensen zoals U en ik bereid zijn hun buren of familie te helpen bij plotselinge hartproblemen. Enkele vrijwilligers op Steyl hebben zich al aangesloten bij dit systeem, maar hoe meer mensen zich hiervoor opgeven des te beter het is.

Wat wordt er van U verwacht? Het enige wat er van U verwacht wordt is hulp te verlenen bij een oproep die U krijgt per sms of via de app. Gevraagd wordt dan om snel ter plaatse te gaan en reanimatie op te starten. Ook kan het zijn dat U gevraagd wordt eerst een AED op te halen.
Omdat we Steyl serieus Hartveilig willen maken is al een begin gemaakt met het plaatsen van enkele AED’s. Bij het Missiemuseum en op Maasstraat 66A is al een AED bereikbaar. Verder willen we proberen om nog 3 AED over het gebied Steyl te plaatsen.
MAAR VEEL BELANGRIJKER IS DAT ER MENSEN ZIJN DIE KUNNEN REANIMEREN!
Iedereen die een EHBO of BHV opleiding heeft gehad kan zich aanmelden bij hartslagnu.nl zonder verdere verplichtingen. Heeft U nog geen training gehad en wilt U het wel leren, dan kan Stichting Hart voor Venlo ervoor zorgen dat in onze wijk cursussen gegeven worden. Een Reanimatie en AED training duurt een dagdeel van 3 uur. Ook zal er een voorlichtingsavond gegeven worden waar alles over Hartslagnu nog eens goed uitgelegd wordt. Op deze avond is iedereen van harte welkom!
Bent U bereid een ander in nood te helpen, meld u dan nu aan bij hartslagnu.nl Wilt U helpen maar nog geen opleiding? Zeg het ons, dan gaan wij ervoor zorgen dat U getraind wordt. Hart voor Venlo: hartvoorvenlo@gmail.com
WIJ WILLEN VEILLIG WONEN! Help ons en meld u aan!