Steyler Hoeskamer

Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen ontmoeten. Dat willen we allemaal. Door in onze wijk hiertoe het initiatief te nemen, proberen we dat samen mogelijk te maken. De Steyler Hoeskamer is daar de aangewezen plek voor. Dichtbij huis, in uw eigen wijk. Waar u anderen kunt ontmoeten, waar u informatie en advies kunt krijgen, waar u aan activiteiten kunt deelnemen, waar u terecht kunt voor allerlei vormen van hulp.

Wat is het Steyler Hoeskamer?

Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig: de Steyler Hoeskamer is wat wij er als bewoners zelf van (willen) maken! Het programma waarmee we beginnen, bestaat uit Inloop & Ontmoeten, Informatie & Advies, en de Groene Brigade.

Maar wat als bewoners meer willen en zelf activiteiten willen opzetten?

Dat kan! Heeft u een idee of een concreet voorstel? En wilt u daar zelf aan meehelpen? Neem dan contact op met Wijkraad Steyl of loop op maandagmiddag binnen in de Steyler Hoeskamer. We helpen u graag verder zodat u uw idee, voorstel of wens kunt realiseren. Maar voor alles geldt: alle activiteiten en ook de Steyler Hoeskamer is voor en door ons. Wij als bewoners van Steyl geven zélf invulling aan de Steyler Hoeskamer. Het is ons initiatief!

Inloop & Ontmoeten

De open inloop is voor iedereen: jong en oud, bewoners uit de wijk, maar ook voor mensen buiten Steyl. In de open inloop in de Steyler Hoeskamer zorgen vrijwilligers voor begeleiding en ondersteuning. Wilt u meer informatie of wilt u als vrijwilliger meehelpen?  U kunt contact opnemen via telefoonnummer: 06-49101709 of email: infopuntsteyl@gmail.com.

Informatiepunt Steyl

In de Steyler Hoeskamer is het Informatiepunt Steyl gevestigd. Hier kunt u alles vragen op het gebied van wonen, welzijn, werken, inkomen en zorg. Eén loket voor heel veel verschillende vragen. De getrainde vrijwilligers helpen u graag verder of verwijzen u, indien nodig, door naar de juiste instantie of het sociale wijkteam. Wilt u meer informatie of wilt u als vrijwilliger meehelpen? Bel naar 06-49101709 of mail naar infopuntsteyl@gmail.com.

Groene Brigade

Iedereen woont graag in een buurt die netjes onderhouden is, waar geen troep of zwerfafval op straat ligt, waar het groenonderhoud keurig op orde is. Daarin hebben we allemaal een taak en verantwoordelijkheid. De Groene Brigade helpt ons daarbij. Enthousiaste vrijwilligers die de buurt ingaan om ons mee te helpen dat Steyl schoon, netjes en veilig blijft. Voor grijpstokken, handschoenen, containers, enz wordt gezorgd.

Wilt u meer informatie of wilt u als vrijwilliger meehelpen?

Contact: info@wijkraadsteyl.nl.

Huis van de Wijk Steyl is een initiatief van Wijkraad Steyl, enthousiaste wijkbewoners en ondersteuners van de gemeente Venlo. Wijkraad Steyl heeft eind 2014 een enquête gehouden onder de inwoners van Steyl over een Huis van de Wijk. Uit die peiling blijkt dat liefst 95% van de inwoners het toejuicht als Steyl een Huis van de Wijk krijgt. Met name aan de functies advies & informatie (69%), ontmoeten (65%), ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn (57%), dagbesteding en vrije tijd (42%), sport en bewegen (37%), eenvoudige medische vragen en hulp bij gezonde leefstijl (31%), uitleen (30%) en samen eten (26%) is behoefte. Op basis van de uitkomst van de enquête is een werkgroep aan de slag gegaan. Samen met een groep vrijwilligers en ondersteuners van de gemeente Venlo heeft dat geresulteerd in de realisatie van het Huis van de Wijk Steyl.

 

 

Wijkraad Steyl

Email: info@wijkraadsteyl.nl

Lees ons privacybeleid