Drie jaar geleden heeft de wijkraad op verzoek van de bewoners van Steyl in samenwerking met Hart voor Venlo gezorgd dat er 2 AED ‘s in Steyl zijn geplaatst. Bij de COOP en bij Dierenkliniek de Postwagen-Tegelen aan de Keramiekstraat.

Onze doelstelling was dat binnen 500 meter voor iedere Steylenaar dit apparaat te bereiken was bij een hartstilstand. Dit hebben we samen met drie bedrijven uit Steyl en financiële hulp van de gemeente prima voor elkaar gekregen.

De defibrillators hebben jaarlijks onderhoud nodig en moeten na 10 jaar  worden vervangen. Echter dit alles is niet kosteloos. De jaarlijkse kosten bedragen 150 EURO per AED. Dus in totaal 300 Euro per jaar. De Wijkraad heeft de kosten nu drie jaar betaald. Dit geld komt echter uit een potje dat daarvoor niet bestemd is. Dus wij kunnen dit niet meer verantwoorden. Willen wij als Steyl deze AED’s behouden dan zullen we de bewoners van Steyl moeten vragen om de kosten te dragen of bij elkaar te krijgen. Omdat dit geen initiatief is vanuit de gemeente en de gemeente niet bijdraagt aan deze kosten, zullen wij dit als Steyl zelf moeten organiseren.

Hoe krijgen we 300 euro bijeen
Alle andere wijken waar AED’s zijn geplaatst dragen zelf de kosten middels sponsoracties of eigen bijdragen. Wie weet hoeveel meer kans we maken met het redden van mensen levens door deze AED’s. Daarom zoeken wij en roepen wij een of meerdere personen vanuit de Steyler gemeenschap op, die zich hiervoor sterk wil maken door middel van het zoeken van bv. sponsoren die de kosten voor hun rekening nemen. Dit kan zijn door een of meerdere bedrijven of b.v. 10 Steylenaren die 30 Euro per jaar hieraan willen bijdragen voor hun en onze veiligheid.
Wij als Wijkraad hebben een voorbeeld brief gemaakt voor evt sponsoring . Als men een aantal bedrijven, winkels/horeca  een bijdrage zou vragen dan is dit snel geregeld.
Wij hopen dat u zich geroepen voelt dit op u te nemen en mee te helpen om wellicht de mensen van Steyl meer kans te geven bij een eventuele hartstilstand

Wat krijgen we voor 300 euro?
Zes personen kunnen gratis deelnemen aan een reanimatie training en de AEDs zijn verzekerd tegen vernieling, diefstal en verzekerd van onderhoud en vervanging indien defect en na ongeveer elke 10 jaar vervanging.
Voor meer informatie kunt u ook naar de website van HART VOOR VENLO kijken. Zijn er geen vrijwilligers dan zal dit betekenen dat de AED’s niet meer onderhouden worden en weggehaald gaan worden.
 
Wie voelt zich geroepen?
U kunt zich natuurlijk ook aanmelden via email of als er nog tekst en uitleg nodig contact opnemen via email: info@wijkraadsteyl.nl
Wij zullen het thema nog kort aan bod laten komen tijdens de openbare vergadering begin 2022.
 
Voor Steyl lijkt het belang te groot
Hopelijk kunnen we deze AED”s voor Steyl behouden !
 
 Bestuur Wijkraad Steyl