Dit is het doel en tevens de naam van een werkgroep op Steyl die zo’n 2 jaar geleden is ontstaan vanuit het Ambitieboek Steyl.

Wat willen we bereiken?

We weten dat ook op Steyl de vergrijzing in de komende decennia zal toenemen; steeds meer ouderen willen ook op Steyl blijven wonen. Hier liggen immers hun roots, hun sociale contacten, hun “thuis”. De afgelopen jaren zien we tevens een afbraak van de ouderenvoorzieningen in het land; langer thuiswonen is het devies. Maar op Steyl zijn die voorzieningen voor de ouder wordende mensen veel te beperkt.

Welnu, de werkgroep zet zich in om woonmogelijkheden juist voor deze groep Steylenaren te verbeteren. Daarbij heeft het realiseren van meer woonvoorzieningen voor ouderen, een positief effect op de doorstroming in de woningmarkt; er ontstaat ruimte voor de groep jongeren en gezinnen om een fijne woonplek op Steyl te krijgen.

Dus: op deze wijze Steyl meer levensloop bestendig maken; en dat is hard nodig.

Stand van zaken:

Op dit moment, december 2021, bestaat de werkgroep uit 4 inwoners, burgers uit Steyl, en wordt begeleid door de VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg). De werkgroep heeft contact en is in gesprek met o.a. mensen van de gemeente, woningcorporatie, Stichting Kloosterdorp Steyl (beheer kloosters) en komend jaar ook de zusterorde. Het is een weg van de lange adem, oplossingen liggen niet direct voor de hand en die hebben we momenteel ook nog niet in beeld. Toch blijven we zoeken naar en in gesprek over mogelijkheden.

Mocht u interesse hebben om mee te denken in de werkgroep, of wellicht heeft u wel kennis en kunde die ons kunnen helpen? Stuur dan een reactie naar info@wijkraadsteyl.nl.

De werkgroep Levensloop bestendig Steyl.