Een groep van 6 studenten, Emiel, Fleur, Jari, Tijn, Bryan en Roy, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de HAN, zullen in de maanden februari en maart 2020 een onderzoek doen naar de wensen en mogelijkheden voor duurzaam leven binnen Steyl. Dit op verzoek van de Wijkraad Steyl, in samenwerking met de gemeente.

Het doel is om wensen en mogelijkheden voor het verduurzamen van Steyl in kaart te brengen waarvoor draagvlak is onder de Steylenaren en die ook komend jaar (jaren) uitgevoerd kunnen gaan worden samen met Steylenaren en deskundigen.

Wilt u ook meewerken aan een duurzame ontwikkeling van Steyl?
Het betreft de volgende thema’s:

  • “Zon op Steyl” (Energie opwekking met zonnepanelen)
  • “Vegroening” (Meer groen, minder zwerfafval)
  • “Verkeer” (Verkeersveiligheid, Roermondseweg, snelheidsvermindering)
  • “Deel-economie” (Meer samen delen)
  • “Waterklaar” (Regenwaterafvoeren en water infiltreren in de grond)
  • “Invulling leegstaande gebouwen” (Herbestemming van leegstaande gebouwen)

Welke van de bovenstaande thema’s spreekt u aan?
Zijn er thema’s die u belangrijk vindt maar die nog niet in het bovenstaande rijtje genoemd zijn? Zo ja, welke?
Zitten er thema’s tussen waar u graag al eerder uw mening met ons over wilt delen neem dan graag contact op met ons via het e-mailadres: Jaridekleijn@hotmail.com