Op 28-9-2020 heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om een tweede golf van het Corona virus te voorkomen. Het bestuur van de Wijkraad Steyl heeft hierover vergaderd en besloten om vooralsnog de activiteiten niet te hervatten. De Steyler Hoeskamer zal daarom nog niet heropend kunnen worden. Wel is het infopunt Steyl telefonisch bereikbaar. Ook de bezorging van een nieuwe wijkkrant, gepland op 1 en 2 oktober wordt uitgesteld. Tot slot wordt ook de openbare vergadering die was gepland op 12 oktober opnieuw, later, gepland.

Het Infopunt Steyl is op de maandagen van 13.30 tot 16.00 uur telefonisch te benaderen.
Het telefoonnummer is 06 – 491 01 709.

De Wijkraad zal zodra de situatie dat weer toelaat nadere mededelingen doen.