Word vrijwilliger van het Missiemuseum… ontdek het in Steyl

Stel je voor, je bent in je twintiger jaren. Er bestaat nog geen TV of computer en je komt na een reis van weken terecht in een ver vreemd land, met andere culturen, dieren en voorwerpen…

Ons Missiemuseum in Steyl is één van oudste musea van Nederland. Met prachtige verhalen, gelegen op een mooie plek. De collectie dieren en volkenkundige voorwerpen is opgebouwd vanaf 1879, toen de missionarissen van het klooster over de hele wereld werden uitgezonden. Tot het jaar 1934. Dit is het jaar dat Broeder Berchmans, de eerste conservator van het museum, stierf en het museum stil bleef staan in de tijd. Een ware tijdcapsule.

Het Missiemuseum verwondert, vertelt de verhalen van deze ontdekkingsreizigers van toen en legt daarbij verbinding met de huidige actualiteit. Het zou verschrikkelijk zijn, als het Missiemuseum moet verdwijnen. Het museum is daarom een veranderingsfase ingegaan, met meer aandacht voor educatie en scholen, de verhaallijnen en de collectie. Maar ook voor vrijwilligers…

Want zonder vrijwilligers, uit Steyl en omgeving, is het Steyler Missiemuseum niet levensvatbaar. De vrijwilligers vormen het hart van het museum!

Het museum kan jouw ondersteuning goed gebruiken en is op zoek naar mensen op diverse terreinen, die één of meerdere dagdelen per week willen ondersteunen of af en toe willen invallen. Laat je verrassen door de diverse mogelijkheden op vrijwilligersgebied, die het Missiemuseum je te bieden heeft. Het kan je leven verrijken! Kom vrijblijvend op gesprek, om kennis te maken met het museum en het team van vrijwilligers. Contactgegevens: Ans Gommans – vrijwilligerscoördinator – personeel@missiemuseumsteyl.nl (06-37601281) of Victor Mostart – management – victor@missiemuseumsteyl.nl (06-38899468).

De Zonnebloem afdeling Tegelen zoekt vrijwilligers 

 De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking en vooral voor hen die hierdoor het contact verliezen met andere mensen en hun omgeving. De Zonnebloem organiseert activiteiten, uitjes en vakanties voor hun gasten met hulp van vrijwilligers.

Ben jij ook iemand die het leuk vindt om mensen met een lichamelijk beperking jong en/of oud te begeleiden?

Heb je interesse om vrijwilliger te worden bij de afdeling Tegelen stuur dan een e-mail naar onderstaand e-mail adres met je gegevens en wij nemen contact met je op?

ZonnebloemregioVenlo_Horst@outlook.com Voor meer informatie over de Zonnebloem zie ook:  www.zonnebloem.nl

Venloop 2022: Maasstraat

Venloop 2022: Maasstraat

Na twee jaar Corona kunnen we eindelijk weer aan de slag om de Maasstraat om te toveren in een sfeervolle straat voor de deelnemers van de halve marathon van de Venloop.

Vorige week hebben we op heel de straat de vlaggen opgehangen, deze week ook de banners. Ziet er nu al gezellig uit.

In het laatste weekend voor de Venloop hangen we nog de vlaggetjes en ballonnen op.

We hopen dan ook dat velen bij ons op de Maasstraat komen kijken om er samen met ons een gezellige dag van te maken.

Wereldpaviljoen Steyl: 10 jaar!

De culturele attractie Het Wereldpaviljoen bestaat dit jaar 10 jaar. We zijn van start gegaan tijdens de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade en kregen in 2014 onderdak in de voormalige drukkerij van het Missiehuis. We voelen ons echt thuis in Steyl. Veel inwoners van Steyl zijn betrokken bij het Wereldpaviljoen en veel inwoners en kinderen van De Schalm hebben het Wereldpaviljoen bezocht. Dit jaar bestaan we tien jaar en dat gaan we vieren in het Pinksterweekend. Een speciale dag voor de stakeholders/donateurs, een feestavond voor de vrijwilligers en Pinksterzondag (5 juni) open huis voor iedereen. Dat doen we tegelijk met de jaarlijkse manifestatie Steyl Promotion. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen, op ons terras te genieten en eventueel in een van de kraampjes iets leuks te kopen. Website: www.wereldpaviljoen.com

Uitbreiding vrijwilligerscorps Wereldpaviljoen Steyl

Het Wereldpaviljoen in Steyl is een recreatieve/educatieve attractie voor jong en oud. Hier maak je kennis met andere culturen via verhalen, films, VR-experience en veel doe-activiteiten. Dit alles in de sfeervolle setting van twee landen: het Midden-Amerikaanse Nicaragua en het Afrikaanse land Ghana. We zijn een vrijwilligersorganisatie en werken met 80 vrijwilligers. In verband met groeiende belangstelling van schoolklassen, groepen, toeristen en voor kinderfeestjes zijn we op zoek naar meer vrijwilligers. Wellicht iets voor jou?

Het Wereldpaviljoen is door de ANWB genomineerd bij de TOP 3 van meest maatschappelijke uitjes van ons land. En daar wil jij toch ook vrijwilligers zijn?

  • Pr-communicatie/marketing : voor ons communicatieteam zijn we op zoek naar een of twee vrijwilligers die ons willen helpen om het Wereldpaviljoen nog beter op de kaart te zetten met persberichten, website, social media, enz. in de regio maar ook in het hele land en bij onze oosterburen.
  • Educatie:  ons team Educatie is dringend op zoek naar uitbreiding. Dit team begeleidt de educatieve lessen voor schoolklassen. De schoolbezoeken zijn wisselend op de dinsdag, woensdag en donderdagochtend. Vrijwilligers met onderwijs- en/of de toneel-/theater ervaring  en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
  • Recreatie:  elke woensdag- en zondagmiddag zorgen vrijwilligers dat de gasten niets tekort komen en volop kunnen genieten van wat het Wereldpaviljoen te bieden heeft. We zijn op zoek naar vrijwilligers die vooral op de zondagmiddag een handje kunnen meehelpen. Bovendien kunnen deze vrijwilligers ook ingezet worden als door de week grotere groepen een bezoek brengen.
  • Kinderfeestjes: veel kinderen willen in het Wereldpaviljoen hun verjaardagsfeestje vieren. Door de grote vraag naar deze feestjes zijn we op zoek naar een extra vrijwillig(st)er die deze feestjes kan begeleiden. Deze kan verder ook ingezet worden bij Recreatie.

Hebben we jou nieuwsgierig gemaakt. Stuur een mailtje naar info@wereldpaviljoen.com  en geef aan voor welke functie je interesse hebt, dan nemen wij contact met je op voor nadere kennismaking. Wereldpaviljoen Steyl. St. Michaëlstraat 6a, 5935 BL Steyl. T: 06-4298 3647.
Website: www.wereldpaviljoen.com

Verbouwing politiebureau Steyl tot zorgappartementen

Onderstaande informatie is afkomstig van de huidige vastgoedbeheerder.

Het voormalige politiebureau in Steyl (Venlo) is aangekocht door ComFort Projectontwikkeling.

Na de ingrijpende verbouwing door Bouwbedrijf Teunissen en Van Gemert Installatietechniek zal het gebouw worden geëxploiteerd door ComFort Vastgoedexploitatie. De studio’s en appartementen worden verhuurd aan senioren met een (lichte) zorgbehoefte. De zorg wordt verleend door een gerenommeerde lokale zorgorganisatie. Verder ontvangen bewoners een bescheiden (basis)pakket aan persoonlijke services, dat desgewenst uitgebreid kan worden.

Er worden 24 appartementen gerealiseerd in het voormalige politiebureau, die voldoen aan de eisen van deze tijd. Met o.a. een eigen badkamer en een kitchenette. Er is verder een gemeenschappelijke woonkamer, waardoor het mogelijk is samen koffie te drinken en een goed gesprek te voeren. Iedereen woont zelfstandig en doet datgene wat men nog zelf kan en wil; iedereen heeft 100 % regie over zijn/haar eigen leven. Waar nodig wordt ondersteund, waardoor langer zelfstandig wonen mogelijk wordt gemaakt.

Het project heeft aanzienlijk langer geduurd dan verwacht en gehoopt. Daarbij is ook de doelgroep wat aangepast: senioren met lichte en middelzware zorg. Inmiddels zijn alle formaliteiten op orde en wordt gewacht op het bouwbedrijf m.b.t. de start van de verbouwing. De inschatting is dat het appartementencomplex in het 2e kwartaal 2022 open zal gaan. Er zullen informatiebijeenkomst worden houden vanaf het moment dat bekend is dat de exploitatie begint Dat betekent dat geïnteresseerden zich dan kunnen melden.

Levensloop bestendig wonen op Steyl.

Dit is het doel en tevens de naam van een werkgroep op Steyl die zo’n 2 jaar geleden is ontstaan vanuit het Ambitieboek Steyl.

Wat willen we bereiken?

We weten dat ook op Steyl de vergrijzing in de komende decennia zal toenemen; steeds meer ouderen willen ook op Steyl blijven wonen. Hier liggen immers hun roots, hun sociale contacten, hun “thuis”. De afgelopen jaren zien we tevens een afbraak van de ouderenvoorzieningen in het land; langer thuiswonen is het devies. Maar op Steyl zijn die voorzieningen voor de ouder wordende mensen veel te beperkt.

Welnu, de werkgroep zet zich in om woonmogelijkheden juist voor deze groep Steylenaren te verbeteren. Daarbij heeft het realiseren van meer woonvoorzieningen voor ouderen, een positief effect op de doorstroming in de woningmarkt; er ontstaat ruimte voor de groep jongeren en gezinnen om een fijne woonplek op Steyl te krijgen.

Dus: op deze wijze Steyl meer levensloop bestendig maken; en dat is hard nodig.

Stand van zaken:

Op dit moment, december 2021, bestaat de werkgroep uit 4 inwoners, burgers uit Steyl, en wordt begeleid door de VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg). De werkgroep heeft contact en is in gesprek met o.a. mensen van de gemeente, woningcorporatie, Stichting Kloosterdorp Steyl (beheer kloosters) en komend jaar ook de zusterorde. Het is een weg van de lange adem, oplossingen liggen niet direct voor de hand en die hebben we momenteel ook nog niet in beeld. Toch blijven we zoeken naar en in gesprek over mogelijkheden.

Mocht u interesse hebben om mee te denken in de werkgroep, of wellicht heeft u wel kennis en kunde die ons kunnen helpen? Stuur dan een reactie naar info@wijkraadsteyl.nl.

De werkgroep Levensloop bestendig Steyl.

Werkgroep leefbaarheid Roermondsweg

Een ideaal-plaatje?

Sinds 1½ jaar is een werkgroep actief van aanwonenden van de Roermondseweg, om de verkeersoverlast en de onveiligheid rondom deze weg aan te pakken en de leefbaarheid te verbeteren. Op dit moment, december 2021, is de stand van zaken als volgt.
Er is de afgelopen periode hard gewerkt door veel bewoners én door de betrokken ambtenaren van de gemeente. De leden van klankbordgroep en de werkgroep hebben bewoners geïnterviewd, we hebben de reacties van de bewoners verwerkt, foto’s gemaakt en e.e.a. gebundeld in een handzame tekst. Daarnaast zijn er verschillende bijeenkomsten geweest van bewoners met betrokken ambtenaren van de gemeente (vanuit verschillende disciplines) en met elkaar. En we hebben deskundige advisering weten te krijgen door iemand van een gerenommeerd adviesbureau op het terrein van leefbaarheid en verkeer. We geloven steeds sterker dat we het tij kunnen keren, langzaam maar zeker! Maar we zijn er nog niet; er gloort meer dan ooit hoop. We hebben – ook in contacten met de gemeente – een pakket aan voorstellen weten te maken dat er veelbelovend uitziet. En……. nog veel belangrijker dan dat: de kans is reëel dat een behoorlijk deel van die maatregelen zelfs op afzienbare termijn (we hopen op een jaar) aangepakt kan worden! Wij leven hier, wonen gaat vóór! We hebben een samenvatting gemaakt van onze voorstellen.

Lees meer…

Werkgroep jeugd Steyl

Ik ben Susan Ummenthum, moeder van 2 kinderen en woon sinds 4 jaar op Steyl. Ik ben me hard gaan maken om een speelplek te creëren voor de jeugd van Steyl. Samen met mij, bleken er meerdere ouders en kinderen te zijn, die willen zorgen voor een toffe speelruimte.

Met een aantal ouders, woordvoerder uit de schoolraad, Murat Karacaer (Jongerenwerker Tegelen, Steyl & Belfeld vanuit Incluzio) en een aantal kinderen zelf, zijn we gaan inventariseren wat de wensen zijn.​ Deze ideeën zijn allemaal gebundeld en daarna kwam de volgende stap.

Murat (jongerenwerker Steyl), Rob Niessen van Stichting Steyl, Susan Ummenthum (ouder en tussen persoon Wijkraad-Jeugd) en Jos Jacobs als afgevaardigde vanuit Wijkraad Steyl hebben de koppen bij elkaar gestoken. Bedachte plannen werden voorgedragen en bekeken welke buitenlocaties geschikt zouden zijn. De focus ligt nu op het vinden van een buitenlocatie, om hier een veilige speelplek voor de jeugd te creëren. Er zijn al ideeën over de locatie, hierin maken we al stappen. Deze beslissingen zullen uiteraard in goed overleg genomen worden in samenspraak met meerdere partijen. Binnenkort worden de uitgewerkte plannen nogmaals besproken met de Stichting Steyl en kunnen we vervolgens naar de gemeente met het uitgewerkte plan, zodat er naar het financieel plaatje gekeken kan worden.

Natuurlijk kunnen we ieders hulp gebruiken, het gaat mogelijk ook om uw kind die dadelijk op een toffe speelplek kan genieten, dus mocht u ergens mee willen helpen, dan is alle hulp welkom! We moeten als Steylerse straks samen onze kracht bundelen en delen. Samen met de kinderen genieten, maar denk hierbij ook aan helpende handjes voor onderhoud, bijvoorbeeld grasmaaien of een keer controleren of zwervend afval.

Meerdere stappen moeten nog gemaakt worden, maar we zijn samen goed bezig!!​

Wijkraad Steyl

Email: info@wijkraadsteyl.nl

Lees ons privacybeleid