Werkgroep i.o. “Levensloop bestendig Steyl” zoekt mee-denkers.

Werkgroep i.o. “Levensloop bestendig Steyl” zoekt mee-denkers.

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het wonen op Steyl voor ouderen aantrekkelijk blijft in de toekomst? Dit is de centrale vraag die de werkgroep “Levensloop bestendig Steyl” nader wil onderzoeken en beantwoorden.
Met een terugtrekkende overheid (afbouw van zorgfuncties), ingewikkelde regelgeving (zorg-indicaties, fiscaal), de vergrijzing en het adagium van “participatiemaatschappij”, lijkt ons de tijd rijp om met elkaar de regie te nemen en ons voor te bereiden op de toekomst.

We willen nadenken over zaken als kleiner gaan wonen, of samen maar toch apart wonen. En wat kun je en wil je samen met en voor elkaar doen m.b.t. bijvoorbeeld (tuin)onderhoud, boodschappen doen, eten en koken, samen zorg inkopen/organiseren, enz…? Welke plekken/locaties op Steyl bieden potentieel mogelijkheden om wonen met (zorg-) ondersteunende voorzieningen te ontwikkelen?

Het initiatief is ontstaan vanuit het plan “Ambities van Steyl” van de Wijkraad Steyl, waarin Steylenaren actief meedenken over de Steyler toekomst. Wij, initiatiefnemers Jos Houben en Jos Jacobs, willen graag met betrokken Steylenaren in contact komen om ideeën te verzamelen, mogelijkheden te onderzoeken, behoeften te peilen om uiteindelijk het aantrekkelijk wonen op Steyl ook op hogere leeftijd voor de toekomst veilig te stellen. We zullen hiervoor op termijn met instanties als woningcorporaties, gemeente, zorginstanties en andere deskundigen in gesprek gaan en de samenwerking opzoeken.

Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen of heeft u kennis en/of ervaring hier mee? Dan zijn wij op zoek naar u! U kunt dan contact opnemen met Jos Houben, tel: 0773260210, email: joshouben@gmail.com; of Jos Jacobs, tel: 0620620108, email: josjacobs2@home.nl.

Gemeente Venlo vraagt om uw mening

Gemeente Venlo vraagt om uw mening

De gemeente Venlo wil graag uw mening horen. Wat zijn uw ervaringen met de gemeente in het verleden? Wat kan er beter in de toekomst? Welke werkwijze past het beste bij u?

Kom ook naar de Venlo buurtcafés die worden georganiseerd. In Steyl is er een buurtcafé op dinsdag 20 november aanstaande om 20.00 uur in Zaal Vriendenkring. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan is er ook een andere mogelijkheid om uw mening te geven door een enquête in te vullen. Dit kan op www.venlo.nl/wijken
Tot 18 december is de enquête in te vullen, dat neemt ruim 5 minuten van uw tijd in beslag.

De gemeente kiest ervoor om eerst met iedere buurt, wijk of dorp in gesprek te gaan over de wijze van samenwerken. Zo is er aandacht voor iedere wijk. Als dat is vastgesteld, worden er gesprekken gevoerd over wat we samen in de wijk kunnen veranderen.

In februari worden de resultaten van het onderzoek bekend. Deze gegevens dienen dan als basis voor het ontwikkelen van een samenlevingsagenda die het college samen met de inwoners van Venlo in 2019 zal maken. Iedere wijk krijgt in de toekomst zijn eigen agenda, met eigen inhoud.

Planning:
Najaar 2018: Buurtcafés en enquête
Voorjaar 2019: Resultaten onderzoek bekend
Voorjaar 2019: Presenteren nieuwe wijkenaanpak
Vanaf mei 2019: Gesprekken in de wijk over samenlevingsagenda voor de wijk
Najaar 2019: Een uitvoerbare samenlevingsagenda voor iedere wijk
Vanaf 2020: Ieder jaar samen met de wijk een samenlevingsagenda maken

Wijkteam politie

Wijkteam politie

Het wijkteam van de politie Tegelen, Belfeld en Steyl heeft een facebook pagina. Daar kunt u actuele informatie vinden met bijvoorbeeld getuige oproepen en preventieadviezen.

Tevens kan via deze facebookpagina contact worden opgenomen met de wijkagenten/wijkmedewerkers.

Onze wijkagent is Jos Hendrikx.

Toekomst van Steyl

Toekomst van Steyl

Inwoners van Steyl hebben in de voorbije maanden de gelegenheid gehad om hun ideeën, dromen en ambities over Steyl in te dienen via de Ambitieboeken die door Steyl zijn gegaan. Velen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt. Tientallen prachtige verhalen, illustraties en dromen zijn het resultaat. Foto’s van de expositie die werd gehouden zijn hier te zien.

Op basis van de opgeschreven ambities en behoeftes zal worden
aangegeven waar de komende jaren aan zal worden gewerkt.

Vlindertentoonstelling

Vlindertentoonstelling

Zondag 27 mei om 11.00 uur werd in het missiemuseum Steyl de tentoonstelling en het project Vlinders – Papillon Butterfly Schmetterling geopend. Tevens vond er de video-installatie plaats van kunstenaar Nynke Deinema “een Gezworen Maagd en een Roze Zuster”.
Lees meer…

Infobulletin Steunpunt Mantelzorg

Infobulletin Steunpunt Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg Venlo heeft een Infobulletin gemaakt, waarin mantelzorgers en professionals kunnen lezen wat het Steunpunt Mantelzorg dit jaar te bieden heeft.
Lees meer…

Bewoners ondersteuner

Bewoners ondersteuner

Sinds mei 2015 zijn er in de gemeente Venlo, en dus ook in Steyl bewonersondersteuners aan de slag. Sinds kort is Michael Verheijen de nieuwe bewonersondersteuner in Steyl.

Bewonersondersteuning is een samenwerking tussen Synthese, Assist en Wel.kom. Bewonersondersteuners helpen bewoners om hun wijk leefbaar, gezellig en schoon te houden of te maken. Zij gaan daarbij altijd uit van het feit dat bewoners goed zelf weten wat belangrijk is voor hun wijk.
Heeft u een vraag aan Michael Verheijen of een idee voor een initiatief waarover u van gedachten wilt wisselen dan hoort hij het graag. In dit geval komt hij langs om onder het genot van een kop koffie te kijken wat hij voor u kan betekenen.
Het mailadres is: m.verheijen@synthese.nl en hij is telefonisch te bereiken op: 06 – 40732219.

Buurtapps voor inbraakpreventie populair

Buurtapps voor inbraakpreventie populair

Op steeds meer plekken in de gemeente starten bewoners van straten of buurten een Whatsapp-groep. Doel is het afschrikken van inbrekers.

Bewoners die zo’n app hebben kunnen bij de gemeente een bord aanvragen. Volgens een woordvoerder is dat de laatste tijd veel gebeurd en zijn er ook veel borden geplaatst. Lees meer…

Hart voor Venlo

Hart voor Venlo

In het kader van Hartveilig wonen neemt Stichting Hart voor Venlo met enige hulp van enkele Steylerse vrijwilligers de uitdaging aan om een beroep op U als inwoner van onze wijk te doen om uw buren in nood te helpen.

De Stichting www.hartslagnu.nl heeft een oproepsysteem voor vrijwilligers die kunnen reanimeren en een AED ( Automatische Externe Defibrillator) kunnen bedienen. Het is de bedoeling dat veel mensen zoals U en ik bereid zijn hun buren of familie te helpen bij plotselinge hartproblemen. Enkele vrijwilligers op Steyl hebben zich al aangesloten bij dit systeem, maar hoe meer mensen zich hiervoor opgeven des te beter het is.

Wat wordt er van U verwacht? Het enige wat er van U verwacht wordt is hulp te verlenen bij een oproep die U krijgt per sms of via de app. Gevraagd wordt dan om snel ter plaatse te gaan en reanimatie op te starten. Ook kan het zijn dat U gevraagd wordt eerst een AED op te halen.
Omdat we Steyl serieus Hartveilig willen maken is al een begin gemaakt met het plaatsen van enkele AED’s. Bij het Missiemuseum en op Maasstraat 66A is al een AED bereikbaar. Verder willen we proberen om nog 3 AED over het gebied Steyl te plaatsen.
MAAR VEEL BELANGRIJKER IS DAT ER MENSEN ZIJN DIE KUNNEN REANIMEREN!
Iedereen die een EHBO of BHV opleiding heeft gehad kan zich aanmelden bij hartslagnu.nl zonder verdere verplichtingen. Heeft U nog geen training gehad en wilt U het wel leren, dan kan Stichting Hart voor Venlo ervoor zorgen dat in onze wijk cursussen gegeven worden. Een Reanimatie en AED training duurt een dagdeel van 3 uur. Ook zal er een voorlichtingsavond gegeven worden waar alles over Hartslagnu nog eens goed uitgelegd wordt. Op deze avond is iedereen van harte welkom!
Bent U bereid een ander in nood te helpen, meld u dan nu aan bij hartslagnu.nl Wilt U helpen maar nog geen opleiding? Zeg het ons, dan gaan wij ervoor zorgen dat U getraind wordt. Hart voor Venlo: hartvoorvenlo@gmail.com
WIJ WILLEN VEILLIG WONEN! Help ons en meld u aan!

Wijkraad Steyl

Email: wijkraadsteyl@yahoo.nl

Lees ons privacybeleid