Wijkteam politie

Wijkteam politie

Het wijkteam van de politie Tegelen, Belfeld en Steyl heeft een facebook pagina. Daar kunt u actuele informatie vinden met bijvoorbeeld getuige oproepen en preventieadviezen.

Tevens kan via deze facebookpagina contact worden opgenomen met de wijkagenten/wijkmedewerkers.

Onze wijkagent is Jos Hendrikx.

Toekomst van Steyl

Toekomst van Steyl

Inwoners van Steyl hebben in de voorbije maanden de gelegenheid gehad om hun ideeën, dromen en ambities over Steyl in te dienen via de Ambitieboeken die door Steyl zijn gegaan. Velen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt. Tientallen prachtige verhalen, illustraties en dromen zijn het resultaat. Foto’s van de expositie die werd gehouden zijn hier te zien.

Op basis van de opgeschreven ambities en behoeftes zal worden
aangegeven waar de komende jaren aan zal worden gewerkt.

Vlindertentoonstelling

Vlindertentoonstelling

Zondag 27 mei om 11.00 uur werd in het missiemuseum Steyl de tentoonstelling en het project Vlinders – Papillon Butterfly Schmetterling geopend. Tevens vond er de video-installatie plaats van kunstenaar Nynke Deinema “een Gezworen Maagd en een Roze Zuster”.
Lees meer…

Infobulletin Steunpunt Mantelzorg

Infobulletin Steunpunt Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg Venlo heeft een Infobulletin gemaakt, waarin mantelzorgers en professionals kunnen lezen wat het Steunpunt Mantelzorg dit jaar te bieden heeft.
Lees meer…

Bewoners ondersteuner

Bewoners ondersteuner

Sinds mei 2015 zijn er in de gemeente Venlo, en dus ook in Steyl bewonersondersteuners aan de slag. Sinds kort is Michael Verheijen de nieuwe bewonersondersteuner in Steyl.

Bewonersondersteuning is een samenwerking tussen Synthese, Assist en Wel.kom. Bewonersondersteuners helpen bewoners om hun wijk leefbaar, gezellig en schoon te houden of te maken. Zij gaan daarbij altijd uit van het feit dat bewoners goed zelf weten wat belangrijk is voor hun wijk.
Heeft u een vraag aan Michael Verheijen of een idee voor een initiatief waarover u van gedachten wilt wisselen dan hoort hij het graag. In dit geval komt hij langs om onder het genot van een kop koffie te kijken wat hij voor u kan betekenen.
Het mailadres is: m.verheijen@synthese.nl en hij is telefonisch te bereiken op: 06 – 40732219.

Buurtapps voor inbraakpreventie populair

Buurtapps voor inbraakpreventie populair

Op steeds meer plekken in de gemeente starten bewoners van straten of buurten een Whatsapp-groep. Doel is het afschrikken van inbrekers.

Bewoners die zo’n app hebben kunnen bij de gemeente een bord aanvragen. Volgens een woordvoerder is dat de laatste tijd veel gebeurd en zijn er ook veel borden geplaatst. Lees meer…

Hart voor Venlo

Hart voor Venlo

In het kader van Hartveilig wonen neemt Stichting Hart voor Venlo met enige hulp van enkele Steylerse vrijwilligers de uitdaging aan om een beroep op U als inwoner van onze wijk te doen om uw buren in nood te helpen.

De Stichting www.hartslagnu.nl heeft een oproepsysteem voor vrijwilligers die kunnen reanimeren en een AED ( Automatische Externe Defibrillator) kunnen bedienen. Het is de bedoeling dat veel mensen zoals U en ik bereid zijn hun buren of familie te helpen bij plotselinge hartproblemen. Enkele vrijwilligers op Steyl hebben zich al aangesloten bij dit systeem, maar hoe meer mensen zich hiervoor opgeven des te beter het is.

Wat wordt er van U verwacht? Het enige wat er van U verwacht wordt is hulp te verlenen bij een oproep die U krijgt per sms of via de app. Gevraagd wordt dan om snel ter plaatse te gaan en reanimatie op te starten. Ook kan het zijn dat U gevraagd wordt eerst een AED op te halen.
Omdat we Steyl serieus Hartveilig willen maken is al een begin gemaakt met het plaatsen van enkele AED’s. Bij het Missiemuseum en op Maasstraat 66A is al een AED bereikbaar. Verder willen we proberen om nog 3 AED over het gebied Steyl te plaatsen.
MAAR VEEL BELANGRIJKER IS DAT ER MENSEN ZIJN DIE KUNNEN REANIMEREN!
Iedereen die een EHBO of BHV opleiding heeft gehad kan zich aanmelden bij hartslagnu.nl zonder verdere verplichtingen. Heeft U nog geen training gehad en wilt U het wel leren, dan kan Stichting Hart voor Venlo ervoor zorgen dat in onze wijk cursussen gegeven worden. Een Reanimatie en AED training duurt een dagdeel van 3 uur. Ook zal er een voorlichtingsavond gegeven worden waar alles over Hartslagnu nog eens goed uitgelegd wordt. Op deze avond is iedereen van harte welkom!
Bent U bereid een ander in nood te helpen, meld u dan nu aan bij hartslagnu.nl Wilt U helpen maar nog geen opleiding? Zeg het ons, dan gaan wij ervoor zorgen dat U getraind wordt. Hart voor Venlo: hartvoorvenlo@gmail.com
WIJ WILLEN VEILLIG WONEN! Help ons en meld u aan!

Wijkraad Steyl

Email: info@wijkraadsteyl.nl

Lees ons privacybeleid