Wandelen

Wandelen

Wandelen door ons mooie Steyl

Elke woensdagmiddag

Start 13.30 uur vanaf zaal de Vriendenkring

Duur: ongeveer één uur

Aanmelden hoeft niet

Géén kosten

We zien ons. Gezellig !!

Toon Hermans huis in Steyler Hoeskamer

Toon Hermans huis in Steyler Hoeskamer

Kanker heeft een grote impact op je leven, maar ook op het leven van je naasten. Dan is het fijn dat er mensen zijn die even een stukje met je meelopen, luisteren naar jouw verhaal en er voor je zijn. Het blijkt dat veel mensen de weg naar het Toon Hermans Huis in Venlo nog niet weten te vinden. Het doel van het Toon Hermans Huis is om zo laagdrempelig mogelijk, mensen die kanker hebben of hebben gehad, de kans en ruimte te bieden, voor een gesprek of informatie. Dit geldt uiteraard ook voor partners, broer, zus, collega, vriend(in).

Nieuwe visie
Na bijna 20 jaar aan de weg timmeren is het goed om weer eens stil te staan bij ons werk en de inhoud hiervan. De tijd vraagt soms ook om andere invullingen te geven. Een van onze speerpunten is om voor onze gasten de drempel te verlagen.

Daarom zijn we vanaf 1 januari 2019 gestart met een inloopspreekuur in de Steyler Hoeskamer, gelegen in zaal Vriendenkring, te Steyl. Deze Hoeskamer is onderdeel van de Wijkraad Steyl. Dit inloopspreekuur voor mensen die met kanker geconfronteerd zijn, vindt plaats op de 1e en 3e maandag van de maand van 14.00-16.00 uur

Bovendien kun je op iedere maandagmiddag van 13.30 – 16.00 zonder afspraak terecht voor vragen en informatie op het gebied van wonen, zorg & welzijn, werk, dagbesteding, sport, inkomen etc. Of gewoon om anderen te ontmoeten

Gastvrouw
Mijn naam is Jeanne van der Velden en 18 jaar werkzaam voor het Toon Hermans huis in Venlo. Naast de functie van gastvrouw heb ik verschillende werkzaamheden verricht voor het Toon Hermans Huis. Het organiseren van lezingen en (P.R)-activiteiten, voorlichting gegeven, en het leiden van gespreksgroepen voor mensen met kanker, partners en nabestaanden.

Ben je niet in de gelegenheid om op de 1e of 3e maandag van de maand naar de Steyler Hoeskamer te komen en hebt je wel behoefte aan informatie of een gesprek mag je contact met mij opnemen.

Locatie: Steyler Hoeskamer – Café-Zaal Vriendenkring
Adres: Arnoldus Janssenstraat 64 – Steyl.
Wanneer: iedere 1e en 3e maandag van de maand van 14.00 – 16.00 uur
Contact: Jeanne van der Velden
Telefoon: 06 52431000

Werkgroep i.o. “Levensloop bestendig Steyl” zoekt mee-denkers.

Werkgroep i.o. “Levensloop bestendig Steyl” zoekt mee-denkers.

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het wonen op Steyl voor ouderen aantrekkelijk blijft in de toekomst? Dit is de centrale vraag die de werkgroep “Levensloop bestendig Steyl” nader wil onderzoeken en beantwoorden.
Met een terugtrekkende overheid (afbouw van zorgfuncties), ingewikkelde regelgeving (zorg-indicaties, fiscaal), de vergrijzing en het adagium van “participatiemaatschappij”, lijkt ons de tijd rijp om met elkaar de regie te nemen en ons voor te bereiden op de toekomst.

We willen nadenken over zaken als kleiner gaan wonen, of samen maar toch apart wonen. En wat kun je en wil je samen met en voor elkaar doen m.b.t. bijvoorbeeld (tuin)onderhoud, boodschappen doen, eten en koken, samen zorg inkopen/organiseren, enz…? Welke plekken/locaties op Steyl bieden potentieel mogelijkheden om wonen met (zorg-) ondersteunende voorzieningen te ontwikkelen?

Het initiatief is ontstaan vanuit het plan “Ambities van Steyl” van de Wijkraad Steyl, waarin Steylenaren actief meedenken over de Steyler toekomst. Wij, initiatiefnemers Jos Houben en Jos Jacobs, willen graag met betrokken Steylenaren in contact komen om ideeën te verzamelen, mogelijkheden te onderzoeken, behoeften te peilen om uiteindelijk het aantrekkelijk wonen op Steyl ook op hogere leeftijd voor de toekomst veilig te stellen. We zullen hiervoor op termijn met instanties als woningcorporaties, gemeente, zorginstanties en andere deskundigen in gesprek gaan en de samenwerking opzoeken.

Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen of heeft u kennis en/of ervaring hier mee? Dan zijn wij op zoek naar u! U kunt dan contact opnemen met Jos Houben, tel: 0773260210, email: joshouben@gmail.com; of Jos Jacobs, tel: 0620620108, email: josjacobs2@home.nl.

Gemeente Venlo vraagt om uw mening

Gemeente Venlo vraagt om uw mening

De gemeente Venlo wil graag uw mening horen. Wat zijn uw ervaringen met de gemeente in het verleden? Wat kan er beter in de toekomst? Welke werkwijze past het beste bij u?

Kom ook naar de Venlo buurtcafés die worden georganiseerd. In Steyl is er een buurtcafé op dinsdag 20 november aanstaande om 20.00 uur in Zaal Vriendenkring. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan is er ook een andere mogelijkheid om uw mening te geven door een enquête in te vullen. Dit kan op www.venlo.nl/wijken
Tot 18 december is de enquête in te vullen, dat neemt ruim 5 minuten van uw tijd in beslag.

De gemeente kiest ervoor om eerst met iedere buurt, wijk of dorp in gesprek te gaan over de wijze van samenwerken. Zo is er aandacht voor iedere wijk. Als dat is vastgesteld, worden er gesprekken gevoerd over wat we samen in de wijk kunnen veranderen.

In februari worden de resultaten van het onderzoek bekend. Deze gegevens dienen dan als basis voor het ontwikkelen van een samenlevingsagenda die het college samen met de inwoners van Venlo in 2019 zal maken. Iedere wijk krijgt in de toekomst zijn eigen agenda, met eigen inhoud.

Planning:
Najaar 2018: Buurtcafés en enquête
Voorjaar 2019: Resultaten onderzoek bekend
Voorjaar 2019: Presenteren nieuwe wijkenaanpak
Vanaf mei 2019: Gesprekken in de wijk over samenlevingsagenda voor de wijk
Najaar 2019: Een uitvoerbare samenlevingsagenda voor iedere wijk
Vanaf 2020: Ieder jaar samen met de wijk een samenlevingsagenda maken

Wijkteam politie

Wijkteam politie

Het wijkteam van de politie Tegelen, Belfeld en Steyl heeft een facebook pagina. Daar kunt u actuele informatie vinden met bijvoorbeeld getuige oproepen en preventieadviezen.

Tevens kan via deze facebookpagina contact worden opgenomen met de wijkagenten/wijkmedewerkers.

Onze wijkagent is Jos Hendrikx.

Toekomst van Steyl

Toekomst van Steyl

Inwoners van Steyl hebben in de voorbije maanden de gelegenheid gehad om hun ideeën, dromen en ambities over Steyl in te dienen via de Ambitieboeken die door Steyl zijn gegaan. Velen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt. Tientallen prachtige verhalen, illustraties en dromen zijn het resultaat. Foto’s van de expositie die werd gehouden zijn hier te zien.

Op basis van de opgeschreven ambities en behoeftes zal worden
aangegeven waar de komende jaren aan zal worden gewerkt.

Vlindertentoonstelling

Vlindertentoonstelling

Zondag 27 mei om 11.00 uur werd in het missiemuseum Steyl de tentoonstelling en het project Vlinders – Papillon Butterfly Schmetterling geopend. Tevens vond er de video-installatie plaats van kunstenaar Nynke Deinema “een Gezworen Maagd en een Roze Zuster”.
Lees meer…

Infobulletin Steunpunt Mantelzorg

Infobulletin Steunpunt Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg Venlo heeft een Infobulletin gemaakt, waarin mantelzorgers en professionals kunnen lezen wat het Steunpunt Mantelzorg dit jaar te bieden heeft.
Lees meer…

Bewoners ondersteuner

Bewoners ondersteuner

Sinds mei 2015 zijn er in de gemeente Venlo, en dus ook in Steyl bewonersondersteuners aan de slag. Sinds kort is Michael Verheijen de nieuwe bewonersondersteuner in Steyl.

Bewonersondersteuning is een samenwerking tussen Synthese, Assist en Wel.kom. Bewonersondersteuners helpen bewoners om hun wijk leefbaar, gezellig en schoon te houden of te maken. Zij gaan daarbij altijd uit van het feit dat bewoners goed zelf weten wat belangrijk is voor hun wijk.
Heeft u een vraag aan Michael Verheijen of een idee voor een initiatief waarover u van gedachten wilt wisselen dan hoort hij het graag. In dit geval komt hij langs om onder het genot van een kop koffie te kijken wat hij voor u kan betekenen.
Het mailadres is: m.verheijen@synthese.nl en hij is telefonisch te bereiken op: 06 – 40732219.

Buurtapps voor inbraakpreventie populair

Buurtapps voor inbraakpreventie populair

Op steeds meer plekken in de gemeente starten bewoners van straten of buurten een Whatsapp-groep. Doel is het afschrikken van inbrekers.

Bewoners die zo’n app hebben kunnen bij de gemeente een bord aanvragen. Volgens een woordvoerder is dat de laatste tijd veel gebeurd en zijn er ook veel borden geplaatst. Lees meer…

Wijkraad Steyl

Email: info@wijkraadsteyl.nl

Lees ons privacybeleid