Dorpsraad Steyl

 

Dorpsraad

Dörpshóes Rochus

Nieuws

Agenda

Regels gebruik/verhuur  ruimte:

Bij het gebruik van een van de ruimtes, Dörpshóes Rochus, gelden de volgende aandachtspunten:
Lees aub de huisregels door en leef deze na. Hierin staan veel van de gebruikersregels beschreven.

 1:    Bij de komst of het verlaten van het Dorpshuis dient men zich rustig te gedragen. Schoenen dienen schoon te zijn en zoveel mogelijk vrij van vuil te zijn.

2:    Het dorpshuis mag alleen gebruikt worden door volwassenen. Door minderjarigen alleen indien zij onder begeleiding (Inclusio) zijn. Toegang voor kinderen is in principe alleen toegestaan indien de kinderen onder begeleiding van volwassenen zijn.

3:    Het openen en sluiten van het gebouw, de bediening van de verwarming is uitsluitend aan de beheerder of een daarvoor door het bestuur of beheerder aan te wijzen persoon voorbehouden.
Bij het verlaten van het dorpshuis dient de beheerder in kennis gesteld te worden.

4:    De gebruikers zorgen zelf voor het klaar zetten van de benodigdheden en voor het opbergen/terugzetten ervan na afloop van het gebruik.

5:    De stoelen en tafels mogen verschoven worden maar dienen na gebruik terug op de eigenlijke plek te worden teruggezet.

6:    De gordijnen mogen geopend worden maar dienen na gebruik weer dicht gemaakt te worden.

7:    Het keukenblok mag gebruikt worden maar dient schoon en netjes achtergelaten te worden.

8:    De huurder draagt zorg voor het schoon- en netjes achterlaten van de ruimte.

9:  Het is niet toegestaan gehuurde ruimtes onder te verhuren.

10:   Het is niet toegestaan de ruimte te schilderen of deze op andere wijze aan te passen.

11:   Het is niet toegestaan alcohol te nuttigen in de te huren ruimtes.

12:   Het is wettelijk niet toestaan in het Dorpshuis te roken.
Ook is het niet toegestaan op de speelplaats van de school te roken.

13:   Het is verder niet toegestaan alcohol, frisdranken, koffie, thee, ed zelf mee te nemen en deze te nuttigen in de gehuurde ruimte.

14:   Het geluidsniveau van de muziek mag door de beheerder te allen tijde worden aangepast om zo verstoring in de andere ruimtes, of school te voorkomen.

15:   Zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder is het verboden om gebruik te maken van het DIGI bord. Zie verder de huisregels.

16:   De huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de gehuurde ruimte of gebruikte spullen.
Iedere schade dient ten spoedigste door de huurder ter kennis gebracht te worden van de beheerder en/of het bestuur.
Tijdens het gehuurde dagdeel is de huurder aansprakelijk voor alle eventueel ontstane schade in/aan het Dorpshuis, indien de schade aan de schuld van de verhuurder is te wijten.

17:   Noch het Dorpshuis noch het bestuur zijn verantwoordelijk voor vermissing van eigendommen van huurders/gebruikers.

18:   Zonder toestemming van de beheerder, danwel bestuur van het Dorpshuis is het niet toegestaan gebruik te maken van de aanwezige beperkte keukenfaciliteiten.

19:   Niet gehuurde ruimtes mogen zonder toestemming van de beheerder/bestuur niet gebruikt/betreden worden.

20:   Fietsen en dergelijke mogen niet het gebouw in genomen worden.

21:   Gebruik van verdovende middelen in de breedste zin des woords is verboden.

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Neem contact met ons op

Stichting "Wijkraad Steyl"
Maasstraat 96
5935 AM Steyl
Tel: 0621843746
info@dorpsraadsteyl.nl