Gezien de actuele corona-situatie, de oplopende besmettingen en de maatregelen, en reacties van enkelen van jullie, hebben we als bestuur van de Wijkraad Steyl moeten besluiten om de bijeenkomsten van de Steyler Hoeskamer voor zeker de komende 3 weken NIET door te laten gaan. Dit betekent dat tot en met 13 december er dus geen Steyler Hoeskamer zal zijn. Na de persconferentie van 14 december zullen we samen met jullie opnieuw bekijken hoe de situatie is en of en wanneer we dit jaar weer open gaan.


Een lastige en vervelende situatie voor iedereen, voor ons, de bezoekers, de mensen van Quatre Bras; maar het is even niet anders. We willen geen gezondheidsrisico nemen, noch voor jullie als vrijwilligers, noch voor bezoekers of anderen.

We zullen een briefje op de deur bij Quatre Bras ophangen.

We houden contact; doen jullie dat ook met elkaar (op afstand).

Namens het bestuur van de wijkraad