Vergadering Wijkraad

Uw wijkraad houdt een aantal malen per jaar een openbare vergadering. Alle wijkbewoners zijn dan van harte welkom.

Er is op dit moment geen vergaderdatum vastgesteld

Verslagen
Verslagen van vorige vergaderingen kunt u hier downloaden:
verslag van 25 november 2019
verslag van 23 september 2019
verslag van 3 juni 2019
verslag van 11 maart 2019
Verslag van 27 juni 2022
          bijlagen:
           AED Steyl
           Maasstrandje
           Oude politiebureau

U kunt onderwerpen voorstellen via ons secretariaat: info@wijkraadsteyl.nl

Wijkraad Steyl

Email: info@wijkraadsteyl.nl

Lees ons privacybeleid