Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het wonen op Steyl voor ouderen aantrekkelijk blijft in de toekomst? Dit is de centrale vraag die de werkgroep “Levensloop bestendig Steyl” nader wil onderzoeken en beantwoorden.
Met een terugtrekkende overheid (afbouw van zorgfuncties), ingewikkelde regelgeving (zorg-indicaties, fiscaal), de vergrijzing en het adagium van “participatiemaatschappij”, lijkt ons de tijd rijp om met elkaar de regie te nemen en ons voor te bereiden op de toekomst.

We willen nadenken over zaken als kleiner gaan wonen, of samen maar toch apart wonen. En wat kun je en wil je samen met en voor elkaar doen m.b.t. bijvoorbeeld (tuin)onderhoud, boodschappen doen, eten en koken, samen zorg inkopen/organiseren, enz…? Welke plekken/locaties op Steyl bieden potentieel mogelijkheden om wonen met (zorg-) ondersteunende voorzieningen te ontwikkelen?

Het initiatief is ontstaan vanuit het plan “Ambities van Steyl” van de Wijkraad Steyl, waarin Steylenaren actief meedenken over de Steyler toekomst. Wij, initiatiefnemers Jos Houben en Jos Jacobs, willen graag met betrokken Steylenaren in contact komen om ideeën te verzamelen, mogelijkheden te onderzoeken, behoeften te peilen om uiteindelijk het aantrekkelijk wonen op Steyl ook op hogere leeftijd voor de toekomst veilig te stellen. We zullen hiervoor op termijn met instanties als woningcorporaties, gemeente, zorginstanties en andere deskundigen in gesprek gaan en de samenwerking opzoeken.

Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen of heeft u kennis en/of ervaring hier mee? Dan zijn wij op zoek naar u! U kunt dan contact opnemen met Jos Houben, tel: 0773260210, email: joshouben@gmail.com; of Jos Jacobs, tel: 0620620108, email: josjacobs2@home.nl.