Op donderdagavond 29 mei zijn we met ons team in gesprek gegaan met bewoners in Steyl in de Romeinenstraat. Ophalen wat er speelt in de wijk, en welke passies en talenten er in de wijk zijn. Het ging bij ons om “het gesprek”.

We gaan uit van de kracht van de wijk. Waar is iemand goed in, zodat deze “krachten” in de wijk gebruikt gaan worden

Met de bakfiets, gratis frietkraam, koffie/thee, appeltjes zijn we op locatie gaan staan.  Ongeveer 30 bewoners zijn naar onze locatie gekomen en hebben we mooie verhalen gehoord. Daarnaast hebben we op diverse plaatsen aangebeld en het gesprek gevoerd met de bewoner. Op onze locatie waren veel kinderen op de been. De bewoners vonden het een goed initiatief en gingen ook veel met elkaar in gesprek over bepaalde thema’s (kinderen, gedrag buurtgenoten, hoe het vroeger was)

Bij deze gesprekken kwam oa naar voren dat ze iets voor de kinderen willen creëren. In z’n algemeenheid is men tevreden over hun buurt en hebben ze een goed contact met de directe buren. Je ziet wel een beweging dat het contact met de “buurt” minder is in vergelijking met het verleden. De volgende talenten zijn er in de wijk: mensen helpen, verbinden, wandelen, koken, De aanwezige bewoners worden op een later moment uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan hoe de ideeën in samenwerking met  bewoners, partners, gemeente gerealiseerd kunnen worden en hoe de talenten ingezet worden.. Tevens heeft de wijkraad plannen om een “nieuw” gemeenschapshuis te creëren waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, relaties opgebouwd en talenten ingezet kunnen worden.

Groet

Herman vd Eertwegh Buurtcoach Incluzio Sociale Basis