Activiteiten van de Wijkraad

Vaak wordt ons, door ‘buiten’staanders, gevraagd: ‘Wat doet een Wijk- of dorpsraad eigenlijk?’ We kunnen dan een lang of kort antwoord geven.

Het korte antwoord luidt:

  • Het informeren van onze bewoners op Steyl;
  • Het ‘slaan van een brug’ tussen bewoners en instanties, daar waar individuele bewoners niet door kunnen dringen tot een bepaalde instantie;
  • Het bevorderen van de leefbaarheid op Steyl.

Het voert te ver om hier deze drie punten uit te gaan splitsen in de diverse facetten, maar het bovenstaande omvat in het kort onze taken.

Voor wat de taken van de gemeente betreft zullen wij er met zijn allen aan moeten wennen dat de gemeente steeds meer taken gaat afstoten naar de bewoners. Dit is een landelijk beleid en op zichzelf geen reden tot bezorgdheid. Iedereen heeft wel eens gehoord van de participatiemaatschappij. Wel zorgelijk is het tempo waarin men alles wil realiseren in combinatie met de veroudering van de bevolking. De inwoners van Nederland zijn tientallen jaren gewend dat de overheid voor (bijna) alles zorgt.

Er zal een verandering van mentaliteit bij bewoners moeten ontstaan en iedereen weet dat dit heel veel tijd en inspanning kost. Verder moeten de gemeenten wel zorgen dat er faciliteiten komen. Kortom, mogelijkheden scheppen. Denk bijvoorbeeld aan een Huis van de Wijk op Steyl.

Er wonen in Steyl zo’n 5000 inwoners, van wie ongeveer de helft de 50-jarige leeftijd al heeft bereikt of spoedig zal bereiken. Onze zorgbehoefte zal in de (nabije) toekomst snel toenemen. De Wijkraad kan bij dit proces een belangrijke rol spelen en dit kost menskracht. Het huidig bestuur en de vrijwilligers tonen een zeer actieve en coöperatieve inzet voor Steyl.

Een compliment voor iedereen die allerlei hand- en spandiensten verricht voor Steyl, is zeker op z’n plaats.

Met vriendelijke groet

Bestuur Wijkraad Steyl

Bestuur van de wijkraad

 

Voorzitter: (vacant)Port

Secretaris: Dre Hekkens

Penningmeester: Sjaak Timmermans

Projecten: Jos Jacobs

Portefeuille groen: Wim Hanraets

 

ERE-BESTUURSLID

Mw. Mia Faassen (uitgereikt voor 20 jaar bestuurslid van de Wijkraad Steyl).  Lees over haar verdiensten.

GASTLID

Rene Janzen (stadsdeelmanager)

COMMISSIE WEBSITE

Bram Schouwenberg

 

Alle leden zijn te bereiken via het secretariaat

Email: info@wijkraadsteyl.nl

Wijkraad Steyl

Email: info@wijkraadsteyl.nl

Lees ons privacybeleid