Door een aantal buurtbewoners is het idee geopperd bij de gemeente Venlo om een veilige oversteekplaats te realiseren op de Maasveldstraat / Erkenkamp.

Er liggen inmiddels concrete plannen om dit in de bocht van de Erkenkamp te realiseren. Dit is een punt met slecht overzicht! 

Tevens moet voor sommige weggebruikers de snelheid omlaag. Het moet een soort gelijke zebra worden als op de Kerkhoflaan: